Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

1 курс

Основи екології

2 курс

Біогеографія

РВПР І ОП

3 курс

Економіка природокористування

Курсова робота

Методи геоекологічних досліджень

Метризація природного довкілля

Охорона земельних ресурсів

4 курс

Екологія людини

Заповідна справа

Курсова робота

Нормативне забезпечення природоохоронної діяльності

Організація природоохоронної діяльності

Поновлювальні джерела енергії

Природно-ресурсний потенціал території

Природоохоронне інспектування

5 курс

Геоекологічне проектування

Екологічна паспортизація

Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування

Основи економічної екології

Управління природокористуванням

Управління природоохоронною діяльністю

Урбоекологія

Філософські проблеми природокористування

6 курс

Біосферологія