Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Дисципліни самостійного вибору:

  1. Використання та охорона водних ресурсів
  2. Охорона атмосферного повітря
  3. Соціоекологія
  4. Метризація природного довкілля

  1. Охорона біотичного та ландшафтного різноманіття
  2. Методи геоекологічних досліджень
  3. Екологічне картографування
  4. Використання та охорона земельних і лісових ресурсів