Кафедра конструктивної географії і картографії

1 курс

Топографія з основами геодезії

2 курс

Картографія

3 курс

Водні ресурси та водний кадастр

Конструктивно-географічне планування

Курсова робота

Стандартизація довкілля

4 курс

Геоекологічний ризик та його оцінка

Геоекологічна експертиза

Інспектування НПС

Констуктивно-географічні дослідження урбосистем

Курсова робота

Методи констуктивно-георафічних досліджень

Нормування довкілля

5 курс

ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі

ГІС у регіональному та міському плануванні

Екологічне краєзнавство

Картографічні  методи в ландшафтно-екологічних дослідженнях

Нормування якості довкілля

Основи просторового аналізу геосистем

6 курс

ГІС у прогнозуванні  та управлінні надзвичайними ситуаціями