Кафедра грунтознавства і географії грунтів

1 курс

Географіягрунтів з основами грунтознавства

Хімія

Хімія сфер Землі

3 курс

Грунти світу

Грунти України

Земельні ресурси і земельний кадастр

Картографія грунтів

Курсова робота

Морфологія грунтів

4 курс

Антропогенні грунти

Бонітування ґрунтів

Ґрунти світу

Елементарні ґрунтові процеси

Ерозієзнавство

Курсова робота

Структура грунтового покриву

Хімія ґрунтів

5 курс

Деградація і охорона грунтів

Деградація і охорона грунтів

Кадастр природних ресурсів

Класифікація і діагностика грунтів

Курсова робота

Методологія і організація наукових досліджень

Палеопедологія

Педосфера Землі

Прикладні ГІС-технології

Проблеми оцінки вартості грунтів

Урбосередовище та грунти міст

6 курс

Актуальні проблеми грунтознавства і географії грунтів

Магістерський семінар

Моніторинг грунтів