Кафедра геоморфології та палеогеографії

1 курс

Геологія загальна та історична

2 курс

Геоморфологія

Геоморфологія материків і океанів

Дистанційне зондування Землі

Палеогеографія

3 курс

Геоморфологічне і палеогеографічне картографування

Геоморфологічна термінологія

Курсова робота

Літологічні методи досліджень

Методи геоморфологічних досліджень

Основи палеонтології

Палеогеографія плейстоцену

4 курс

Географічні основи заповідної справи

Геоморфологія материків і океанів

Геоморфологія України

ГІС в палеогеографії

Динамічна геоморфологія

Ендо- і екзогенні рельєфотворчі процеси

Інженерна геологія

Інженерна геоморфологія

Математико-картографічні методи в геоморфології

Методи фаціального аналізу

Науковий семінар

Науковий семінар

Основи малакології плейстоцену

Палеогеографія України

Палеогеоморфологія

Палеоклімати

5 курс

Географічні основи природоохоронної справи

Геоморфологічно-краєзнавчі дослідження

Землелогія

Інженерно-геоморфологічне прогнозування

Магістерський семінар

Об’єкти неживої природи у краєзнавчих дослідженнях

Основні проблеми геоморфології і палеогеографії

Охорона і раціональне використання рельєфу

Флювіальна геоморфологія

6 курс

Еволюція наукових концепепцій  геоморфології і палеогеографії

Магістерський семінар

Перигляціальний морфо- і літогенез