Кафедра географія України

Дисципліни самостійного вибору:

  1. Географія міжнародних зв’язків України
  2. Методи географічного дослідження
  3. Географія глобальних проблем людства
  4. Географія туризму в Україні

  1. Географія Українських Карпат і Криму
  2. Етнографія України
  3. Географія туризму в Україні