Кафедра географії України

2 курс

Географія Львова з основами екскурсійної справи

3 курс

Геогафія туризму України з основами туризмознавства

Географія міжнародних зв’язків України

Курсова робота

Методика викладання географії

Методи географічних досліджень

Національна економіка

4 курс

Географія поселень в Україні з основами геоурбаністики

Географічна термінологія

Географічне краєзнавство

Географічне країнознавство

Економомічна і соціальна географія України

Історія географії України

Картографічні методи в географії

Курсова робота

Політична географія України

Студентський науковий семінар

Фізичної географії України

5 курс

Використання ГІС в просторовому плануванні

Географія транспорту України з основами геологістики

Геополітичні проблеми України

Геоурбаністика

Курсова робота

Медична географія України

Методика навчання економіки в школі

Методика науково-педагогічних досліджень

Основи просторового планування

Основи просторового планування

Планування землекористування

Просторове планування міст і міських агломерацій

Топоніміка України

6 курс

Методика викладання у вищій школі