Кафедра географії України

Дисципліни самостійного вибору:

  1. Історія географії України
  2. Географія поселень в Україні з основами геоурбаністики
  3. Картографічні методи в географії
  4. Краєзнавство

  1. Політична географія України
  2. Студентський науковий семінар
  3. Географічна термінологія