Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

План проведення наукових семінарів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів на 2018-1019 н. рік

№ з/п Тема Виконавець Термін проведення
1. Соціальне ґрунтознавство – новий напрямок науки про ґрунти Проф. Позняк С. П. 11.09.2018
2. Новоутворення у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах Передкарпаття Проф. Паньків З. П. 25.09.2018
3. Структурно-агрегатний стан біогенно змінених сірих лісових ґрунтів Львівського плато Проф. Гаськевич В. Г. 09.10.2018
4. Агрогенна трансформація рендзин і методи її регулювання Доц. Кирильчук А. А. 23.10.2018
5. Поховані ґрунти терасових місцевостей Дністра і Бистриці у відслоненнях Дубрівка і Солонське Доц. Папіш І. Я. 06.11.2018
6. Застосування методів ГІС у вивченні структури ґрунтового покриву Доц. Ямелинець Т. С. 20.11.2018
7. Ґрунтовий покрив і проект реновації Митрополичих садів собору Святого Юра Доц. Телегуз О. Г. 04.12.2018
8. Функціональні градації кислотності ґрунтів Доц. Бонішко О. С. 18.12.2018
9. Морфологічна діагностика ґрунтотворення в антропогенно змінених заплавах рік Доц. Наконечний Ю. І. 05.03.2019
10. Енергетика ґрунтотворення в ініціальних ґрунтах на щільних карбонатних породах Асист. Семащук Р. Б. 19.03.2019
11. Діагностичні ознаки та класифікація ініціальних ґрунтів Українських Карпат Асп. Яворська А. М. 09.04.2019
12. Новоутворення у буроземно-підзолистих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття Асп. Малик С. З. 23.04.2019
13. Особливості розміщення белігеративних комплексів у межах Середнього Придністер’я Асп. Малик Р. 07.05.2019
14. Стан вивчення ґрунтів у школі Доц. Іванюк Г. С. 21.05.2019
15. Класифікації ферум-манганових новоутворень Асп. Калинич О. Р. 04.06.2019
16. Природні умови формування чорноземів на елювії щільних карбонатних порід Асп. Щур О. 18.06.2019