Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

План проведення наукових семінарів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів на 2019-2020 н.р.

Завантажити у форматі doc

з/п

Тема доповіді

Доповідач

Дата проведення

1 Роль ґрунтів  у розвитку суспільства та житті людини

Проф. Позняк С.П.

11.02.2020р.

2 Ерозійна деградація ґрунтів і її моделювання  засобами ГІС

Доц. Ямелинець Т.С.

25.02.2020р.

3 Ризики та перспективи ґрунтокористування за умова впровадження обігу земель  сільськогосподарського призначення

Проф. Паньків З.П.

03.03.2020р.

4 Морфологічні особливості ґрунтів белігеративних комплексів Кам’янець-Подільської фортеці

Асп. Малик Р.

17.03.2020р.

5 Особливо цінні ґрунти Малого Полісся та їхня діагностика

Проф. Гаськевич В.Г.

31.03.2020р.

6 ЕГП у буроземно-підзолистих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття

Асп. Малик С.З.

07.04.2020р.

7 Методи та значення популяризації ґрунтознавчої науки в Україні

Проф. Кирильчук А.А.

21.04.2020р.

8 Видовий склад мікроорганізмів ініціальних ґрунтів Вододільного Верховинського хребта Українських Карпат

Асп. Яворська А.М.

05.05.2020р.

9 Трансформація органічної речовини в ґрунтах після термічної деструкції

Доц. Боніжко О.С.

05.05.2020р.
10 Чорноземи у середньоголоценовій деградації ландшафтів Волино-Поділля

Доц. Папіш І.Я.

19.05.2020р.
11 Мікроморфологія Ферум-Манганових новоутворень у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття

Асп. Калинич О.Р.

19.05.2020р.
12 Проблеми та перспективи дослідження урбаноземів м. Львів

Доц. Телегуз О.Г.

02.06.2020р.
13 Діагностичні ознаки деградації ґрунтів північно-західного Передкарпаття

Асп. Лемега Н.

02.06.2020р.
14 Міжнародна співпраця з кореляції ґрунтових класифікацій

Доц. Іванюк Г.С.

16.06.2020р.
15 Історичні етапи дослідження ґрунтів Придністерської височини

Асп. Вітвіцький Я.

16.06.2020р.
16 Ґрунти заплави річки Стрий у межах гірської частини Українських Карпат

Доц. Наконечний Ю.І.

23.06.2020р.
17 Гумусовий стан чорнозему карбонатного на елювії крейдяно-мергельних порід Малого Полісся

Асп. Щур О.

23.06.2020р.
18

Анізотропність показника рН в ініціальних рендзинах Подільської височини

К.г.н. Семащук Р.

23.06.2020р.