Кафедра фізичної географії

1 курс

Основи фізичної географії

2 курс

Загальна гідрологія

Ландшафтознавство

Метеорологія і кліматологія

Океанологія

Робоча програма

Семестровий план

3 курс

Географічний моніторинг 

Геоматика

Геофізика ландшафту

Курсова робота

Методика ландшафтного картографування

Палеоландшафтознавство

Фізична географія  материків і океанів

4 курс

Геоекологічні проблеми ландшафтів Західного регіону України

Геоекологічні основи землекористування

Геохімія ландшафтів

Еколого-географічний аналіз надзвичайних ситуацій в Україні

Краєзнавство і туризм

Ландшафтно-геоекологічна експертиза

Основи ландшафтної екології

Студентський науковий семінар

5 курс

Географічні екскурсії по Львову

Географія природних катастроф

Геоекологія

Екологічна географія

Концепції сучасного ландшафтознавства та геоекології

Курсова робота

Ландшафтні основи оптимізації природокористування

Ландшафтне різноманіття

Ландшафтний моніторинг

Методи геоекологічних досліджень

Методи досліджень ландшафтів

Прикладна фізична географія

Прикладне ландшафтознавство

6 курс

Географія природних катастроф