Геоморфологія та палеогеографія

  1. Еволюція наукових концепцій в геоморфології та палеогеографії
  2. Флювіальна геоморфологія
  3. Катастрофічні геоморфологічні процеси
  4. Інженерно-геоморфологічне прогнозування

 

  1. Антропогенна геоморфологія
  2. Охорона і раціональне використання рельєфу
  3. Рекреаційна геоморфологія
  4. Екологічна геоморфологія