Myroslava Petrovska

Position: Associate Professor, Department of Constructive Geography and Cartography

Scientific degree: Candidate of Geographical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-49

Email: Myroslava.Petrovska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

  • Regional environmental and geographical research
  • Medical and geographical research
  • Environmental standardization and rate setting
  • Sanitary and epidemiological situation
  • Environmental education and upbringing

Publications

Petrovska M. Potencjał zdrowotny populacji dziecięcej oraz czynniki jego kształtowania w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Pantylej W., Petrovska M. // Higiena, Zdrowie w XXI wieku, pod red. A. Borzęckiego. – Lublin: Norbertinum Sp z. o.o., 2015. – Str. 548-569. ISBN 978-83-7222-569-6.

Petrovska M. Poziom życia ludności obwodu lwowskiego na Ukrainie: diagnoza stanu / М. Petrovska, W Pantylej // Annales Universitatis Mariae Gurie-Sklodowska. – Lublin – Polonia, –Sectio B – Geographia, geologia, mineralogia et petrographia, – VOL, LXIX, 2, 2014. – S. 97–117.

Petrovska M., Socio-economic and environmental determinants of children’s health in a big city (the case study of Lviv city, Ukraine)//Petrovska M., Strilets I., Pantyley V.,  Petrovskyi S. Environmental & Socio-economic Studies5(2) · January 2017. DOI: 10.1515/environ-2017-0009.

Myroslava Petrovska. Potencjal zdrowotny populacji dzieciecej i czynniki jego ksztaltowania w duzym miescie na przykladzie Lwowa, Ukraina / Viktoriya Pantyley, Myroslava Petrovska // XI Konferencja naukowa katedry i  zakladu higieny ” Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych”  (11–13 czerwca 2015, Lublin). – Lublin, 2015. – S. 67–68.

Schedule

Page with teachers schedule not found!