Терлецька Оксана Василівна

Публікації

Терлецька О.В. Методи екологічного зонування міських урбосистем на прикладі міста Дрогобич //  Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографії Львівського Національного Університету імені Івана Франка (Львів, 14-16 травня 2015). – Львів, 2015.. – С.65-70.

Терлецька О.В.  Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич. Фізична географія та геоморфологія. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 2 (78). – С. 39-46.

 

Терлецька О.В.  Розвиток і конструктивно-географічна визначеність меж промислового міста на прикладі м. Дрогобич.  Фізична географія та геоморфологія. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 24-31.

Роль екологічного імперативу в організації функціонального зонування міських систем.//  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів: ЛДУ  – С.111-113.

Екологічне зонування міста Дрогобич  //   Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015.

Біографія

Народилась 27 травня 1989 року в селі Орявчик Сколівського району Львівської області. У 2008 році вступила на навчання у ЛНУ імені Івана Франка на географічний факультет, а також у ДДПУ імені Івана Франка на факультет іноземних мов. У 2012 році закінчила навчання у ДДПУ (вчитель англійської мови і зарубіжної літератури ), а у 2013 році навчання на географічному факультеті, здобувши кваліфікацію спеціаліста з екології.

З 2015 року навчаюсь в аспірантурі на географічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка На даний час працюю над кандидатською дисертацією на тему « Екологічний стан урбосистеми Дрогобич».