Незюлик Ольга Ярослававна

Наукові інтереси

  • Історико-культурний та пізнавальний туризм
  • Замковий туризм

Публікації

Zavadovskyy T . Features of formation of tourist cluster in Lviv / Zavadovskyy T . , Nezyulyk O. , Kadnichanskyy D . // Proceedings of International conference “Sustainable tourism for development” (Zhovkva, Lviv region. – march 19-22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 65–67.

Незюлик О. Використання в туризмі палаців Івано-Франківської області / О. Незюлик, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 171–177.

Незюлик О. Палац-садиба Реїв в селі Приозерне як туристичний об’єкт / О. Незюлик, Т. Завадовський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з міжнар. уч. (Львів – Ворохта, 4-7 жовтня 2014). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 111–113.

Дацюк М. Історико-культурні пам’ятки та їх місце в розвитку туристичної індустрії (на прикладі західних областей України) / М. Дацюк, О. Незюлик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ між. наук. конф. (Львів – Тернопіль, 4-6 жовтня 2013). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 154–158.

Біографія

Народилася 2 вересня 1992 року. Навчалась у Пуківській ЗОШ І-ІІІ ст., закінчила школу у 2010 році  із золотою медаллю. В 2016 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула науковий ступінь магістра за  спеціальністю «Туризмознавство» та отримала кваліфікацію «Магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець».

З 2016 року – на посаді старшого лаборанта лабораторії «Навчальна туристична агенція» кафедри туризму.