Матічин Юрій

Посада: аспірант кафедри туризму

Публікації

Матічин Ю. М. Шляхами Білих Хорватів – новий туристичний маршрут / Ю. Матічин // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнар. наук. конф. (Львів–Жовква, 7–9 жовтня 2016 р.). – Львів, 2017. – С. 268–271.

Матічин Ю. М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості прикордонних територій Львівської області / Ю. Матічин // Управління туристичною індустрією теорія і практика. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 6–7 жовтня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С. 75–76.

Матічин Ю. М. Теорія та практика управління потенціалом підприємств туристичного бізнесу / Ю. Матічин // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 23–24 березня 2017 р.). – Черкаси, 2017. – С. 137–140.

Матічин Ю. М. Чинники впливу на інвестиційну привабливість рекреаційно-туристичних підприємств в Україні / Ю. Матічин // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 131–133.

Матічин Ю. М. Інвестиціна привабливість туристичної галузі України / Ю. Матічин // Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка “Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки”. – 2017. – №1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_6

Матічин Ю. М. Ностальгічний туризм чи шляхами поляків-репатріантів, які постраждали внаслідок операції “Вісла” / Ю. Матічин // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 155–161.