Малик Роман Георгійович

Наукові інтереси

  • белігеративні ландшафтні комплекси;
  • викопні та поховані грунти белігеративних комплексів Середнього Придністер’я.

Публікації

  • Малик Р. Г. Ретроспективний аналіз досліджень ґрунтів белігеративних комплексів та їх періодизація. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.серія: географія. №1.2019. С. 18–25.
  • Малик Р. Г. Історія та перспективи ґрунтознавчих досліджень белігеративних споруд Середнього Придністер’я. Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 36–40.
  • Малик Р. Г. Підходи та принципи грунтово-географічних досліджень белігеративних комплексів в Україні. «Молоді науковці – географічній науці». Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ, 2018.
  • Малик Р. Г. Особливості розміщення белігеративних комплексів в межах Середнього Придністер’я Хмельницької області. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. Кам’янець-Подільський: Видавництво ТОВ «Каліграф», 2017.
  • Малик Р. Г. Белігеративні комплекси Середнього Придністер’я: типи, функції, структура. «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада 2016 року). С.63–66.
  • Малик Р. Г. Белігеративні споруди Середнього Придністер’я на прикладі Хмельницької області. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. Випуск 10. Кам’янець-Подільський: Видавництво ТОВ «Каліграф», 2016 С. 81–83.

Біографія

Народився у квітні 1995 року в с. Дерев’яне Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2012 році закінчив Дерев’янську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому ж році вступив на природничий факультет КПНУ імені Івана Огієнка.

У 2018 р. закінчив навчання в КПНУ імені Івана Огієнка та отримав диплом магістра. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів.

Тема дисертаційного дослідження: «Ґрунти белігеративних комплексів Середнього Придністер’я» (науковий керівник проф. Кирильчук Андрій Андрійович).