Кулачковський Роман Ігорович

Телефон (робочий): (032) 239-47-44

Наукові інтереси

  • Геоекологія, ландшафтознавство, ландшафтна екологія
  • Дослідження гірських ландшафтів із використанням географічних інформаційних систем
  • Дослідження потенційної природної рослинності
  • Моделювання природних і фактичних геоекосистем

Публікації

Кулачковський Р.І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Лімниця / Кулачковський Р. І. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 48. – С. 32–37.

Кулачковський Р. Геоекологічне моделювання природних морфогенних геоекосистем басейну витоків річки Лімниця: делімітація просторового каркасу / Кулачковський Р. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. – Вип. 614–615: Географія. С – 78-82.

Марискевич О.Г., Шпаківська І.М., Данилюк К.М., Башта Т.-А.В., Канарський Ю.В., Кулачковський Р. І. Регіональний ландшафтний парк “Надсянський”:природна та історико- культурна спадщина. – Львів: Сполом, 2011. – 48 стор. (науково-популярне видання)

Костів Л. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша / Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. // Природні комплекси й екосистеми верхів’я річки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 214–219.

Кулачковський Р.І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2009. – №2. – С.157-164.

Кулачковський Р.І. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Фіз. геогр. та геоморф. – 2008. – Вип. 54. – С. 169–176.

Кулачковський Р.І. Напівавтоматизована класифікація рельєфу та біоклімату для виділення природних морфогенних геоекосистем басейну витоків річки Лімниця / Кулачковський Р. І. // Мониторинг природных и техногенных сред: Матер. Всеукр. науч. конф. – Симферополь, 2008. – С. 285–288.

Кулачковський Р. І. Детекція морфогенних геоекосистем басейну витоків Прута засобами географічних інформаційних систем / Кулачковський Р. І. // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матер. V Міжн. наук. конф. – К.: «Картографія», 2008. – Вип. 5. – С. 470–474.

Кулачковський Р.І. Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату “Східні Карпати” / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Вип. 70. – С. 51-57.

Kruhlov I. Geosystems classification of the Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” / Kruhlov I., Kulachkovskyy R., Ehsani A., Kryza M., Quil F., Shuber P., Sobik M., Szymanovski M. // Proc.conf “Landscape classification. Theory and practice” Warsaw, 2007. – P.27.

Біографія

Народився 30 листопада 1982 р. у м. Львові. У 2000 р. закінчив СЗШ № 51 імені Івана Франка м. Львова. У цьому ж році вступив на перший курс географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 2005 році закінчив географічний факультет при кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Фізико-географ”. Цього ж року став аспірантом кафедри фізичної географії. У 2008 році закінчив аспірантуру по спеціальності «фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». З 2008 року – лаборант кафедри фізичної географії. З вересня 2011 року (та до цього часу) – асистент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка.

Проекти

У 2007–2008 роках брав участь у польсько-українсько-шведському прикладному дослідному проекті «Геопросторова база даних природних ресурсів для менеджменту біосферного заповідника «Східні Карпати»»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!