Кравців Василь Степанович

Посада: професор кафедри туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Електронна пошта: vasyl.kravciv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні (наукове видання) / [В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук, О. І. Гулич, В. О. Полюга та ін.]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; [наук. ред. В. С. Кравців]. – Львів, 2018. – 121 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку). ISBN ISBN 978-966-02-4252-4 (серія); ISBN 978-966-02-8760-0 (7,5 д.а.).

Статті та матеріали конференцій

Кравців В.С., Жук П.В. METHODICAL AND PRACTICAL ISSUES REGARDING THE PLACE OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES PAYMENTS IN LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS OF AUTHORITIES’ DECENTRALIZATION (Методичні та практичні питання щодо місця екологічних й природно-ресурсних платежів у місцевих бюджетах в умовах децентралізації влади). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2. № 29 (2019). С. 383-390 (Web of Science) – англ.

Kravtsiv V., Kolodiichuk V., Kolodiichuk I. Greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets / V. Kravtsiv, V. Kolodiichuk, I. Kolodiichuk // Економічний часопис – XXI. – 2018. – № 5-6.- С. 38-43 (0,9д.а., співробітниками відділу – 0,6 д.а.). – Scopus.

. Кравців В. С., Жук П. В. Розвиток гірських територій України у парадигмі європейського досвіду // Економіка України. – 2018. – № 5. – С. 61 – 72 (0,6 д.а.).

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2017: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2017. – 120 с.

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2016 : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців; наук. координатор С. Л. Шульц. – Львів, 2016. – 218 с.

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с.

Kravtsiv V. S. Conceptual foundations for the formation of waste disposal mechanism based on the recycling of e-waste in Ukraine [Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні] / V. S. Kravtsiv, I. A. Kolodiichuk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 89–92. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Кравців В. С. М. І. Долішній: учений, керівник, особистість / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 5–6.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!