Кобзяк Роман Ярославович

Публікації

Кобзяк Р. Динаміка кількості населення міст України на початку ХХІ ст. / Р. Кобзяк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 17–23.

Кобзяк Р. Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ ст. / Р. Кобзяк // Вісник геодезії і картографії. – 2012. – № 3 (78). – С. 32–37.

Біографія

Народився 2 грудня 1980 року в селі Мокротин Жовківського району Львівської області. У 1998-2003 рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, географічний факультет. В 2007 році закінчив навчання в аспірантурі.

З 2004 року працює на посаді інженера ІІІ категорії в лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень. У 2007 році перейшов на посаду старшого лаборанта в лабораторію тематичного картографування при кафедрі геоморфології і палеогеографії.

Науковими інтересами є морфометричні дослідження рельєфу, вплив рельєфу на розселення людності та формування поселень, складання карт для різних потреб.