Карабінюк Микола Миколайович

Наукові інтереси

  • Ландшафтознавство та ландшафтний аналіз високогірних територій.
  • Ландшафтні основи раціонального природокористування геокомплексів високогір’я та шляхи їх оптимізації
  • Картографування та ГІС
  • Дослідження літогенної основи ландшафту

Публікації

Карабінюк М. М. Історія вивчення природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір’я ландшафту Чорногора / М. М. Карабінюк, А. В. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2018. – Вип. № 44 (1). – С. 32–40.

Карабінюк М. М. Ландшафтні особливості пішохідних  туристичних маршрутів на гору Петрос в межах субальпійського і альпійського високогір’я  / М. М. Карабінюк // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. – С.106–108.

Карабінюк М. М Методика дослідження чинників формування природних територіальних комплексів верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / [М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, А. В. Мельник та ін.]. // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнародного наукового семінару, присв’яченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. – С. 33–37.

Карабінюк М. М. Морфометричні особливості рельєфу ландшафтів Чорногора і Свидовець в межах Закарпатської області / М. М. Карабінюк, І. В. Калинич, В. Ю. Пересоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (випуск 43). – 2017. – 210 с.

Карабінюк М. М. Чинники формування ландшафтної структури верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / [М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, А. В. Мельник та ін.]. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – №3. – С. 47–67.

Карабінюк М. М. Перспективи розвитку екологічного туризму в альпійсько-субальпійському високогір’ї ландшафту Свидовець / М. М. Карабінюк // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез I Міжнародна науково-практичної конференції. – Березне. – 2016. – С. 127  – 128

Карабінюк М. М. Метаморфізм Рахівського кристалічного масиву / М. М. Карабінюк // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, Вип. 4. – 2015. – С. 14-16

Карабінюк М. М. Геоморфологічна регіоналізація Рахівського кристалічного масиву / М. М. Карабінюк // Збірник наукових праць студентів географічного факультету. ДВНЗ «УжНУ». – 2015. – С. 41-45

Карабінюк М. М. Особливості вертикального і горизонтального розчленування рельєфу Рахівського кристалічного масиву / М. М. Карабінюк // Проблеми гірського ландшафтознавства. – Вип.  – 2015. – С. 21 – 28

Карабінюк М. М. Четвертинні відклади Рахівського кристалічного масиву / М. М. Карабінюк // Збірник наукових праць студентів географічного факультету. ДВНЗ «УжНУ». – 2014. – С. 19-22

Карабінюк М. М. Тектонічна будова Рахівського кристалічного масиву / М. М. Карабінюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Географія. Землеустрій. Природокористування». – Вип. 2. – 2013. – С. 112–115.

Peresolyak V. AspectsoftheuseofhighlandsofRakhivdistrictofZakarpattyaregion (forexampleChornogorskiyandSvidovetskiylandscapes)/ V. Peresolyak, M. Karabiniuk // Thescientificheritage. Р.2.– No 9 (9).– – S. 22 – 31

Біографія

Народився 19 жовтня 1992 року в смт. Ясіня Рахівського р-ну Закарпатської області. У 2010 р. закінчив Ясінянську ЗОШ І-ІІІ ст. №2, після чого поступив на географічний факультет ДВНЗ «Ужгородського національного університету»кафедру фізичної географії та раціонального природокористування. У 2015 році отримав повну вищу освіту та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальність «географія» та кваліфікацією «магістр географії, викладач», захистивши магістерську роботу за темою «Геолого-геоморфологічна характеристика Рахівського кристалічного масиву». У тому ж році поступив до аспірантурина денну форму навчання при кафедрі фізичної географії Львівського національного університету імені І. Франка. Тема кандидатської дисертації: «Ландшафтний аналіз альпійсько-субальпійського високогір’я Чорногірського і Свидовецького масивів Українських Карпат»(науковий керівник – проф. А.В. Мельник).