Дністрянська Ірина Мирославівна

Наукові інтереси

  • географія поселень;
  • демогеографія;
  • соціальна географія.

Публікації

  • Гудзеляк І. І., Дністрянська І. М. Демографічна ситуація в сільській місцевості України: тенденції розвитку та регіональні особливості // Вісн. Львів ун-ту. Сер. географ., 2018. – Вип. 52. – С. 96-108.
  • Дністрянська І. М. Регіональні відмінності в структурі сільського розселення України // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії: матеріали ХVІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2017 р.). – 2017. – С. 83-90.
  • Дністрянська І. М. Дністрянська Н. І. Просторово-часові тренди депопуляційних процесів у сільській місцевості України // Українська географія: сучасні виклики: збірник праць ХІІ з’їзду українського географічного товариства: тези доповідей. – Київ, 2016. – С. 84-85.

Біографія

Народилася 2 грудня 1995 року в містіЛьвові. З 2001 по 2012 рік навчалася у Львівській СЗШ № 63.

У 2012 році стала студентом географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2018 році, отримавши диплом з відзнакою і кваліфікацію “Магістр географії”. У цьому ж  році вступила в аспірантуру при кафедрі економічної та соціальної географії. Тема дисертаційного дослідження: “Сільське розселення України в умовах демографічної кризи: тенденції структурно-територіальних змін” (науковий керівник – доцент Гудзеляк І. І.).