Навчальна лабораторія “Тематичного картографування”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Для забезпечення навчального процесу і підвищення якості навчання курсів “Геоморфологія”, “Геоморфологічне картографування”, “Аерокосмічні методи досліджень” у 1974 р. при кафедрі геоморфології була створена навчальна лабораторія “Картографії і аерокосмічних методів досліджень”.
У 1997 р. вона була перейменована на лабораторію “Тематичного картографування”. Завідували лабораторією Луцюк Олексій Степанович (1974-87), Рудковський Леонід Львович (з 1987 р.).
У березні 2011 року було проведено технічне переоснащення лабораторії. На її базі було створено Малий видавничий центр. На обладнанні лабораторії друкуються методичні вказівки, тексти лекцій, бланковки різноманітних карт та для проведення практичних та лабораторних робіт, навчальних практик, різноманітні бланки.
Працівники лабораторії приймають активну участь у підготовці до друку навчальних посібників, монографій кафедри геоморфології і палеогеографії серії «Рельєф України».
Cпівробітники лабораторії склали ряд електронних карт: «Карта територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині в першій половині ХІХ ст.» (масштаб 1:450 000), «Карта густоти населення Львівської області» (масштаб 1:300 000). Готуються електронні варіанти карт: «Карта геоморфологічного районування західних областей України» (масштаб 1:400 000), «Карта розташування релігійних громад Львівської області» (масштаб 1:300 000). До деяких карт готуються довідники.
Лабораторія бере активну участь у навчально-виховному процесі, забезпечує проведення практичних робіт з курсу “Геоморфологічне картографування”, “Палеогеографія плейстоцену”, геологічного і геоморфологічного розділів “Комплексної практики” студентів І і ІІ курсів, розробляє і тиражує бланковки топографічної основи. При технічному сприянні працівників лабораторії за останні роки вийшли з друку 4 навчальних посібники і 1 монографія, а також ряд видань з серії “Рельєф України”.
Співробітники лабораторії беруть участь у наукових конференціях і співпрацюють з науковцями України та Польщі.

Співробітники

завідувачРУДКОВСЬКИЙ Леонід Львовичзавідувач
інженер 1 категоріїОБЛОГІНА Ольга Миколаївнаінженер 1 категорії
інженерШЕВЧУК Оксана Михайлівнаінженер