Навчальна лабораторія “Ландшафтних досліджень”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

lab51_1Лабораторія функціонує при кафедрі фізичної географії з 1976 року. Ініціатором її створення був професор Міллер Гаврило Петрович, а організатором і багаторічним науковим керівником (до 2011 року) доцент Федірко Олег Миколайович. З 2005 року лабораторія Ландшафтних досліджень оформлена як окремий підрозділ кафедри фізичної географії співробітниками якої є завідувач лабораторії Білевич Наталя Володимирівна, старший лаборант Терлецька Наталя Андріївна.
Основний напрямок роботи лабораторії – забезпечення навчально-наукової роботи студентів. Вона є базою для проведення лабораторних, практичних і семінарських занять з таких основних курсів, як “Вступ до фізичної географії”, “Дистанційні методи досліджень”, “Ландшафтознавство”, “Фізична географія материків і океанів”, “Географічний моніторинг”, “Метеорологія і кліматологія” та “Гідрологія”, а також низки спеціальних дисциплін – “Геофізика ландшафту”, «Геохімія ландшафту, “Еволюція ландшафту”, “Екологія ландшафту”, “Прикладне ландшафтознавство”, “Екологічне ландшафтознавство” та інші.
Лабораторія є місцем роботи студентів, аспірантів і пошукувачів під час написання наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт.
Співробітники лабораторії займаються підготовкою і забезпеченням навчальних і виробничих практик, наукових семінарів, конференцій, польових шкіл гірського ландшафтознавства, надають допомогу в організації і проведенні навчальних практик та наукової роботи на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному і Чорногірському географічному стаціонарах.
Лабораторія є осередком активного залучення студентів до наукової роботи. Крім сприяння у написанні наукових робіт, вона була у 80 – х роках базою Всесоюзних міжвузівських студентських наукових експедицій, а останнім часом є одним із організаторів регулярних літніх і зимових польових шкіл гірського ландшафтознавства, які проводяться на Чорногірському географічному стаціонарі.
Велика робота здійснюється лабораторію по підготовці до друку навчальних підручників, посібників, курсів лекцій, методичних розробок, а також наукових статей, збірників наукових праць, монографій, карт тощо.
Лабораторія у свій час була базою ландшафтознавчих досліджень, які проводились у рамках комплексної Карпато-Волино-Подільської експедиції географічного факультету, Транскарпатських експедицій кафедри фізичної географії. Впродовж багатьох років матеріально-технічна база лабораторії була і є основою, а її співробітники активними виконавцями, держбюджетної і госпдоговірної тематики кафедри фізичної географії. Лабораторія ландшафтних досліджень разом з Чорногірським географічним стаціонаром була базою формування і розвитку Львівської школи гірського ландшафтознавства проф. Міллера Г.П.

lab51_2Вагомою науковою продукцією лабораторії ландшафтних досліджень стала серія оригінальних ландшафтних карт та карт фізико-географічного районування на територію Єнісейського кряжу (автор доц. Федірко О.М.), Українських Карпат (автори проф. Міллер Г.П., доц. Федірко О.М., проф. Мельник А.В.) та їх окремих регіонів – Чорногори (проф. Міллер Г.П., доц. Федірко О.М., доц. Муха Б.П., проф. Мельник А.В., доц. Шубер П.М., доц. Круглов І.С.), Горгани (доц. Матвіїв В.П., доц. Біланюк В.І.), НПП «Сколівські Бескиди» (доц. Федірко О.М., ас. Хомин Б.В.), а також на територію Львівської області (доц. Муха Б.П.),  Івано-Франківської області (проф. Мельник А.В.), низку ключових ділянок у західному регіоні України (доц. Загульська О.Б.), Українське Розточчя (доц. Муха Б.П., доц. Яворський Б.І.), м. Львів і його околиці (доц. Круглов І.С.), Стільське горбогір’я (доц. Федірко О.М.), природний заповідник «Розточчя» (доц. Федірко О.М., доц. Муха Б.П., доц. Брусак В.П.), Центральне Поділля (доц. Костів Л.Я.) та багато інших.
Лабораторія володіє належною матеріально-технічною базою, яка включає бібліотеку (містить з спеціальну літературу, метеорологічні і гідрологічні щорічники, атласи, аеро- і космознімки тощо), прилади і обладнання, в тому числі й сучасну комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, сучасні технічні засоби навчання необхідні для проведення навчальної і наукової роботи в галузі загального землезнавства, регіональної фізичної географії, метеорології і кліматології, гідрології, географічного моніторингу і ландшафтознавства, зокрема, ландшафтного картографування, геофізики, геохімії і екології ландшафту та інших спеціальних прикладних напрямках ландшафтознавчої.

Співробітники

завідувачБІЛЕВИЧ Наталія Володимирівназавідувач
старший лаборантТЕРЛЕЦЬКА Наталія Андріївнастарший лаборант