Науково-дослідна лабораторія “Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів”

  • Про підрозділ

Лабораторія організована в 1999 р. У лабораторії працюють кваліфіковані спеціалісти, які виконують такі аналітичні роботи: визначення вмісту гумусу, груповий і фракційний склад гумусу, кислотність, вміст рухомого фосфору, обмінного калію, гідролізованого азоту, нітрифікаційну здатність, структурно-агрегатний, мікроагрегатний та гранулометричний склад, воднофізичні властивості.

Виконуються також роботи з агрохімічного обстеження земель зони бурякосіяння Вінницької (Козятинський, Липовецький, Вінницький райони), Хмельницької (Городоцький, Дунаєвецький, Віньківецький та Кам’янець-Подільський райони), Львівської (Радехівський та Сокальський райони).
Лабоаторія надає наукові послуги з визначення кількісних критеріїв фізико-хімічних властивостей, які використовують для бонітетної оцінки ґрунтів і подальшої вартісної оцінки земельних ділянок.
Розроблена методика визначення втрат сільськогосподарського виробництва шляхом бонітетної оцінки порушених земель, для яких встановлюють величини штрафних санкцій у випадку погіршення земель у процесі будівництва трубопроводів, ведення бурових робіт з пошуку нафти і газу тощо.
Лабораторія має свідоцтво про атестацію № РЛ 1102/07 від 17 грудня 2007 року, видане Львівським Регіональним Державним Центром стандартизації, метрології та сертифікації.