Кафедра фізичної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини

Фізична географія у Львівському університеті розвивається з 1883 року, спочатку на кафедрі географії, а потім в Інституті географії. Кафедра фізичної географії як окремий підрозділ функціонує з 1944 року. Керівництво кафедрою у різні роки здійснювали відомі вчені – проф. Бучило П.С. (з 1944 по 1947 рр.), проф. Цись П.М. (з 1947 по 1950 рр.), доц. Андріанов М.С. (з 1950 по 1954 рр.), проф. Геренчук К.І. (з 1954 по 1974 рр.), проф. Міллер Г.П. (з 1974 по 1994 рр.). доц. Муха (з 1994 по 2001 рр.), проф Мельник А.В. (з 2001 р.).

У 1960-70-х роках на кафедрі сформувалася Львівська ландшафтознавча школа професора Геренчука К.І. (захищено 7 кандидатських дисертацій), а в 80-90-х роках – Львівська школа гірського ландшафтознавства професора Міллера Г.П. (захищено 3 докторські і 18 кандидатських дисертацій).

На кафедрі традиційно розвиваються кліматичний та палеоландшафтознавчий наукові напрямки, а в останні десятиліття – геоекологія та екологічне ландшафтознаство.

Кафедра фізичної географії забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр і магістр) за двома галузями знань і трьома спеціальностями.

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Бакалавр:

01. Освіта.

 014. Середня освіта.

Географія.

10. Природничі науки.

106. Географія.

Фізична географія та геоекологія.

Магістр:

01. Освіта.

 014. Середня освіта.

Фізична географія.

10. Природничі науки.

106. Географія.

Фізична географія та геоекологія.

10. Природничі науки.

103. Науки про Землю.

Геоекологічні інформаційні системи.

Випускники кафедри мають можливість працевлаштування  у навчальні заклади всіх рівнів акредитації; науково-дослідні установи природничого профілю (інститути, проектні організації та ін.); структурні підрозділи Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агенства водних ресурсів України,Міністерства енергетики та захисту довкілля України; організації, установи, підприємства природоохоронного, екологічного, планувального, рекреаційного і туристичного спрямування.

На кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників (завідувач, 9 доцентів і 2 асистенти), 3 аспіранти і старший лаборант. При кафедрі функціонують навчальна лабораторія ландшафтних досліджень, навчальна лабораторія геоінформаційних технологій та ландшафтного планування, Розтоцький ландшафтно-геофізичний та Чорногірський географічний стаціонари.

Співрбітники кафедри забезпечують читання низки нормативних навчальних дисциплін: основи фізичної географії, загальне землезнавство, геоматика, метеорологія і кліматологія, загальна гідрологія, ландшафтознавство, фізична географія материків і океанів, методика викладання фізичної географії, географічний моніторинг, геопросторовий аналіз в науках про Землю, національна інформаціна система моніторингу довкілля, географія природних куатастроф, геоекологія, а також  проведення навчальних практик – комплексна міжзональна, метеорологічна, гідрологічна, ландшафтна, гірська маршрутна та інші.

Кафедра співпрацює з навчальними і науковими інституціями Польщі, Австрії, Німеччини, Швеції, США, Грузії та інших країн – спільні проекти і публікації, наукові стажування, навчальні практики студентів.

Співробітники

завідувачМЕЛЬНИК Анатолій Васильовичзавідувач
доцент (сумісник)БІЛАНЮК Володимир Івановичдоцент (сумісник)
доцентКОСТІВ Людмила Ярославівнадоцент
доцентКРУГЛОВ Іван Станіславовичдоцент
доцентМАТВІЇВ Володимир Павловичдоцент
доцентСМАЛІЙЧУК Анатолій Дмитровичдоцент
доцентТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичдоцент
доцентШУБЕР Павло Михайловичдоцент
доцентШУШНЯК Володимир Миколайовичдоцент
доцентЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичдоцент
асистентБУРЯНИК Олеся Олексіївнаасистент
асистентЗЯБЛІКОВА (БУЛАВЕНКО) Ірина Геннадіївнаасистент
аспірантІВАНОВИЧ Богдан Васильовичаспірант
аспірантСИДОРУК Олена Андріївнааспірант
аспірантШАНДРА Юрій Ярославовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

 • Генезис, еволюція і структура ландшафтів (проф. А. В. Мельник, доц. Б. І. Яворський, доц. Л. Я. Костів, асист. О. О. Буряник).
 • Функціонування і динаміка ландшафтних комплексів (доц. В.І. Біланюк, доц. Л. Я. Костів, доц. Є. Є. Тиханович, доц. П. М. Шубер, доц. Б. І. Яворський, асист. Зябликова І.Г., зав. лаб. І.С. Гнатяк,  інж. О.Я. Бабич, інж. І.М. Притула).
 • Кліматичні та топокліматичні дослідження (доц. П. М. Шубер, доц. Л. Я. Костів).
 • Ландшафтно-гідрологічні дослідження (доц. В.І. Біланюк, доц. В.М.Шушняк, асп. Б.В. Іванович, асп. Шандра Ю.Я.).
 • Геоекологія та екологічне ландшафтознавство (проф. А. В. Мельник, доц. В. І. Біланюк, доц. І. С. Круглов, доц. Є.Є. Тиханович, доц. А.Д. Смалійчук, асист. О.О. Буряник, асп. О.А. Сидорук).
 • Моніторинг природного середовища на основі стаціонарних спостережень (проф. А. В. Мельник, доц. Л.Я. Костів, доц. П.М. Шубер, доц. Б.І. Яворський).
 • Ландшафтне планування, рекреація і туризм, збереження ландшафтного різноманіття і созологія ландшафтів (проф. А.В. Мельник, доц. В. П. Матвіїв, доц. В. М. Шушняк, зав. лаб. Г. С. Савка).
Участь у міжнародних проектах
 • Розвиток системи реєстрації землі в Україні. Проект ТАСІS (Швеція-Данія-Україна, 1997-1998 рр.)
 • Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон). Проект Агенства США з міжнародного розвитку (США-Україна, 1998 р.)
 • Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра (Німеччина-Україна, 1998- 2006 рр.)
 • Підготовчий проект Програми сталого розвитку басейну річки Тиса (Проект Програми розвитку ООН, 2002 р.)
 • Міжнародний Водний Альяс Саксонії (IWAS)  (Німеччина - Україна, 2009-20012 рр.)
 • Ідентифікація та охорона старовікових лісів та пралісів в Українських Карпатах” (Реалізувався спільно Michael Succow Stiftungта і WWF Danube-Carpathian Programme, Німеччина –Україна, 2016-2018 рр.).
 • Екосистемна адаптація до змін клімату та стійкий регіональний розвиток шляхом розширення можливостей біосферних резерватів України (Німеччина–Україна, 2018-2021 рр.).

Стратегія

Фізична географія у Львівському університеті розвивається з 1883 р., спочатку на кафедрі географії, а потім в Інституті географії. Кафедра фізичної географії як окремий підрозділ функціонує з 1944 р. Це одна із базових кафедр географічного факультету Львівського національного університету, яка забезпечує підготовку фахівців-географів педагогічного і виробничого спрямування. На кафедрі традиційно розвиваються такі наукові напрямки як метеорологія і кламатологія, палеогеографія та комплексна фізична географія, зокрема ландшафтознавство (в 1960-70-х рр. сформувалася перша в Україні Львівська ландшафтознавча школа професора Геренчука К.І.). З 1968 р. розвивається геофізика ландшафтів – за  ініціативою кафедри і під її керівництвом розпочалися і проводяться до тепер фундаментальні безперервні режимні стаціонарні дослідження функціонування і динаміки ландшафтних комплексів та моніторингові спостереження за змінами клімату на Розточчі (Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар, з  1968 р.) і в Українських Карпатах (Чорногірський географічний стаціонар, з 1978 р.). В 1980-90-х рр. на кафедрі сформувалася Львівська школа гірського ландшафтознавства професора Міллера Г.П., а з 1990-х рр. розвивається актуальний прикладний геоекологічний напрям. При кафедрі функціонує аспірантура. Кафедра є відомою в освітньому і науковому просторі України, Європи та Світу. Свідченням цього є співпраця з навчальними і науковими установами та інституціями України, Польщі, Австрії, Німеччини, Швеції, США, Грузії та інших країн – спільні міжнародні проекти і публікації, наукові стажування, навчальні практики студентів, а також організація низки міжнародних наукових конференцій і семінарів.

На кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників (1 професор, доктор географічних наук, 9 доцентів, кандидатів географічниих наук і 2 асистенти (один з них кандидат географічних наук)), 3 аспіранти і старший лаборант. При кафедрі функціонує навчальна лаборторія ландшафтних досліджень, яка сприяє викладанню загальних і спеціальних курсів і навчальна лабораторія геоінформаційних технологій та ландшафтного планування, яка виконує загальнофакультетські функції (ведення веб-сторінок факультету і кафедр, функціонування Інтернет-мережі, забезпечення роботи комп’ютерного класу тощо). Кафедра здійснює кураторство навчальною і науковою роботою Розтоцького ландшафтно-геофізичного і Чорногірського географічного стаціонарів.

Сьогодні кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр і магістр) за двома галузями знань і трьома спеціальностями.

Бакалавр:

Галузь знань – 01. Освіта. Спеціальність – 014. Середня освіта. Спеціалізація – Географія.

Галузь знань – 10. Природничі науки. Спеціальність – 106. Географія. Спеціалізація – Фізична географія та геоекологія.

Магістр:

Галузь знань – 01. Освіта. Спеціальність – 014. Середня освіта. Спеціалізація – Географія.

Галузь знань – 10. Природничі науки. Спеціальність – 106. Географія. Спеціалізація – Фізична географія та геоекологія.

Галузь знань – 10. Природничі науки.   Спеціальність –103. Науки про Землю. Спеціалізація – Геоекологічні інформаційні системи.

Місія кафедри підготовка вчителів, викладачів-географів для навчальних закладах всіх рівнів акредитації та фахівців-географів з базовими природничими і геоекологічними знаннями з можливістю працевлаштування у науково-дослідних установах природничого, в тому числі й природоохоронного профілів (інститути, національні природні парки та ін.), структурних підрозділах Державної гідрометеорологічної служби України, Державного агенства водних ресурсів України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України та інших.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • підвищення якості освітньої діяльності;
 • відкриття нових перспективних бакалавських і магістерських освітніх програм;
 • модернізація змісту діючих освітніх програм;
 • активізація роботи із потенційними роботодавцями;
 • впровадження компютерних та інноваційних технологій для підвищення ефективності навчального процесу під час виконання практичних і лабораторних робіт;
 • оновлення метеорологічних, гідрологічних та інших приладів і обладнання для покращення якості проведення навчальних і виробничих практик;
 • наукові розробки в сфері фундаментальних досліджень з вивчення генезису, історії розвитку, структури,функціонування і динаміки ландшафтних комплексів, моніторингу довкілля і змін кліматута оцінки сучасного стану ландшафтів;
 • розвиток актуальних прикладних наукових напряків фізико-географічних досліджень, спрямованих на реалізацію стратегії сталого розвитку, таких як: прикладна метеорологія і кліматологія, геоекологія, геоекологічні інформаційні системи, геоекологічний аналіз назвичайних ситуацій природного характеру, ландшафтне планування і землевпорядкування, созологія ландшафтів, ландшафтний моніторинг, прикладна ландшафтна гідрологія, розробка ландшафтно-екологічних засад адаптації до змін клімату, організації рекреації і туризму та ін.;
 • публікація наукових статей у журналах з імпакт-фактором та у виданнях включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.;
 • розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними навчально-науковими і науковими установами;
 • стажуваннянауково-педагогічних і наукових працівників за кордоном;
 • участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Вітання декана географічного факультету з ювілеєм!

24.03.2020 | 17:40

Колектив кафедри фізичної географії, щиро вітає доцента кафедри і декана географічного факультету Біланюка Володимира Івановича з ювілеєм!
Бажаєм й надалі відмінну форму мати,
Почуття гумору ніколи не втрачати.
Бути завжди в курсі усіх географічних подій,
Відстоювати своє бачення,
І щоб його висвітлювало не тільки українське телебачення!
А все,що Ви не встигнете у камеру сказати,
Розказуйте на кафедрі, щоб і ми могли щось знати.
Від щирого серця бажаєм здоров`я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров‘ї – багатство і радість...

Читати »

Екскурсії на метеорологічному майданчику для учнів та вчителів географії шкіл Львова та області

10.03.2020 | 17:12

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар ЛНУ імені Івана Франка проводить екскурсії на метеорологічному майданчику для учнів та вчителів географії шкіл Львова та області. Зацікавлені можуть ознайомитися із методикою проведення метеорологічних спостережень та метеорологічними приладами. Екскурсію ведуть фахові техніки-спостерігачі. Метеомайданчик розташований за адресою: смт Брюховичі, вул. Нова, 7 .
Вартість екскурсії – 20 грн з особи. Оплата здійснюється через будь-яке відділення Ощадбанку або через інтернет-банкінг на рахунок Університету:
 
 
Поточний рахунок: UA068201720313281002202001061
Одержувач платежу: Львівський національний університет ім. Івана Франка
Банк отримувач: ДКСУ м. Київ
Код установи банку/МФО:...

Читати »

Висвітлено електронні копії рідкісних книг Степана Рудницького

02.03.2020 | 19:14

Електронну бібліотеку географічного факультету поповнено копіями рідкісних книг Степана Рудницького.
Подяка Ользі Пилипович та Івану Ровенчаку від лабораторії геоінформаційних технологій та ландшафтного планування за надані оригінали.

Читати »

Вийшла друком монографія «ТОПОКЛІМАТИ ЧОРНОГОРИ»

07.02.2020 | 10:31

Здійснилася мрія нашого колеги, багатолітнього доцента кафедри фізичної географії Богдана Мухи (17.11.1943-30.01.2019). Вийшла друком у світ авторська монографія «ТОПОКЛІМАТИ ЧОРНОГОРИ». Ознайомитись та придбати це видання можна у книгарні Університету. 

Читати »

Програма звітної наукової конференції географічного факультету за 2019 рік

04.02.2020 | 11:21

У форматі doc
 
СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК
 Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції –  доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2019 р.

Доц. Біланюк В.І.

Природознавчі студії Івана Верхратського (до 100- річчя від дня упокоєння). Проф. Кукурудза С.І.
Розвиток палеокріогенних процесів у верхньому плейстоцені Поділля.

     Проф. Богуцький А.Б, ст. наук. співроб. Томенюк О.М.

Обіг земель сільськогосподарського призначення...

Читати »