Вища і прикладна математика в гот.-ресторан. господарстві(241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Жумік О. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сЖумік О. В.
ГРГ-12сЖумік О. В.
ГРГ-13сЖумік О. В.
ГрХТ-11сЖумік О. В.

Опис курсу

Мета курсу – забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних явищ у професійній діяльності.

Завдання курсу — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач в туристичній діяльності; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема, побудови математичних  моделей та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Після вивчення курсу студент повинен:

знати: основні поняття вищої математики.

вміти: вирішувати теоретичні та практичні задачі.

Рекомендована література

Основна

 • Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я.Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.
 • Б.М.Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  385 с.
 • Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.

Допоміжна

 • К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с.
 • К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с.
 • Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
 • Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.   270 с.
 • Тріщ Б.М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій.–Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 245 с
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина  Вступ у математичний аналіз. Курс лекцій. –Львів. Видавничий  центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 209с.
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. Курс лекцій.–Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 3. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.

Силабус: Вища і прикладна математика в гот.-ресторан. господарстві(241)

Завантажити силабус