Вища і прикладна математика (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Жумік О. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сЖумік О. В.
ГРГ-12сЖумік О. В.
ГРГ-13сЖумік О. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної дисципліни “Вища  математика” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра природничого напрямку і охоплює всі необхідні змістовні модулі.

Мета дисципліни –– забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних явищ у професійній діяльності.

Завдання дисципліни — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач в туристичній діяльності; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема, побудови математичних моделей та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Після вивчення курсу студент повинен:

знати: основні поняття вищої математики.

вміти: вирішувати теоретичні та практичні задачі.

Рекомендована література

 • В.А.Кудрявцев, В.П.Демидович. Краткий курс высшей математики.– М.: Физматгиз, 1975.
 • Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с.
 • К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с.
 • К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с.
 • Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
 • Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. 270 с.
 • Тріщ Б.М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 245 с.
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 1. Вступ у математичний аналіз. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 209с.
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
 • Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 3. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
 • Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.
 • В.П.Минорский. Сборник задач по высшей математике.– М.: Наука, 1976.
 • Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа.– М.: Наука, 1971.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус