Урбосередовище та ґрунти міст

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Телегуз О. Г.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрФМ-11сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із  властивостями урбосередовища та грунтів зокрема, які виникли в процесі взаємодії людини і природного середовища в межах міст, їх властивостей.

Курс “Урбосередовище та ґрунти міст” читається для студентів 5 курсу спеціальності Географія. Лекційний матеріал базується на вивченні урбопедосистем, їхнім взаємозв’язком з іншими екосистемами міста. Екосистеми міст та промислових підприємств як і сільськогосподарські екосистеми – антропогенні. Лекції стосуються вивчення проблем урбосередовища та антропопедогенезу, виявленню континууму антропогенних ґрунтів. Розглядається класифікація та діагностика міських ґрунтів. Вивчається трансформація чинників ґрунтоутворення та властивостей ґрунтів. Значна увага приділяється вивченню забруднення міських ґрунтів, джерелам емісії, транзитним та акумулюючим середовищам. У межах міської екосистеми ґрунт виконує ті ж функції, що і в межах біосфери загалом, трансформація цих функцій має специфічний характер, що і висвітлюється на лекційних заняттях.

Рекомендована література

Основна

 • Кучерявий В.П. Урбоекологія /Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 440 с.
 • Кучерявий В.П. Сади і парки Львова  – “Світ” 2008р.360 с.
 • Добровольський Г.В. Почва, город, экология – М .: Фонд За економічну грамотність, 1997. – 310 с.
 • Касимов Н.С. Экология города –  М.: Научный мир, 2004. – 624 с.
 • Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В. Антропогенные почвы. Генезис, география, рекультивация – Учебное пособие – Под ред. Добровольського Г.В. – Смоленск: Ойкумена, 2003. – 268 с.
 • Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах – М .: Наука, 1990. – 261 с.
 • Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія – Навчальний посібник. -К.: КНУБА, 2004. – 338 с.
 • Стольберг Ф.В. Екологія міста –  Підручник. – К .: Лібра, 2000. – 464 с.
 • Чайка В.Є. Урбоекологія – Підручник для студентів. – Вінниця, 1999. – 368 с.
 • Войцицький А.П Урбоекологія: підручник / А.П. Войцицький, В.В. Мойсієнко, А.П., Клюйко, С.Б. Шваб, О.Г. Скорий. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 264 с.

Додаткова

 • Круглов І.С. Містобудівна культура та природне середовище – Львів: Світ, 1998. – 40 с.
 • Гудзь С. П. Мікробіологія: підручник: (для студентів вищих навчальних закладів) / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
 • Телегуз О.Г., Кіт М.Г Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів /монографія/ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 260 с.
 • Тригуб В. І. Фтор у чорноземах південного заходу України [Текст]: монографія / В. І. Тригуб, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 148 с.

Матеріали

Лекція “Класифікація та діагностика ґрунтів міст”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму