Сучасні проблеми географічного українознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Дністрянський М. С.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11спрофесор Дністрянський М. С.

Опис курсу

Мета:
Ознайомити студентів з деякими концептуальними та методологічними засадами географічного українознавства, його значенням та місцем в системі наукових знань. Розкрити сутність основних територіально-політичних, демографічних та соціально-економічних проблем України на основі використання геопросторового аналізу та міждисциплінарного підходу. Сформувати систему компетентностей щодо розуміння проблем географічного українознавства та можливостей їхнього вирішення.
Головними завданнями навчального курсу є:
1) поглиблення знань про тенденції територіально-політичного, демографічного та соціально-економічного розвитку України;
2) ознайомлення з особливостями використання міждисциплінарного українознавчого аналізу основних суспільно-географічних проблем України;
3) оволодіння уміннями обґрунтовувати оптимальні варіанти вирішення вузлових суспільно-географічних проблем України.

За результатами навчання студенти повинні знати:

 • що таке географічне українознавство, яким є місце географічного українознавства в системі наукових знань про Україну ;
 • що таке міждисциплінарний українознавчий геопросторовий аналіз основних сучасних проблем України;
 • основні тенденції сучасного суспільно-географічного розвитку України.

За результатами навчання студенти повинні вміти:

 • аналізувати різнобічну українознавчу інформацію про сучасні суспільно-географічні особливості України;
 • пояснювати географічну зумовленість поширення різних сучасних політичних та соціально-економічних явищ;
 • обґрунтовувати варіанти вирішення територіально-політичних та соціально-економічних проблем України.

Рекомендована література

Основна 

 • Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів, 2014. 348 с.
 • Ідзьо В. Лекції з Українознавства. – Івано-Франківськ, 2013р. 360 с.
 • Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту) та ін. К., 2015. 504 с.
 • Кононенко П. П. Українознавство. Київ, 2005. 680 с.

Додаткова 

 • Барановський М. Економічна та соціальна географія України: реальний сектор економіки. Ніжин, 2018. 376 с.
 • Гудзеляк І. Географія населення. Львів, 2008. − 232 с.
 •  Дністрянський М. С. Геополітика. Львів, 2011. 436 с.
 • Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення України. – Тернопіль, 2003. 149 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму