Сучасна географічна освіта і наука (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Зубик А. І.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРО-41сЗубик А. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Сучасна географічна освіта і наука” є ознайомлення студентів із сучасним станом географічної освіти і науки в Україні та світі.
Цілі: сприяти формуванню наукового фахового світогляду здобувачів; навчити здобувачів встановлювати наукові зв’язки; надати здобувачам знання про особливості налагодження освітнього процесу по вивченню географії у країнах світу; найвідоміші постаті сучасної географічної науки.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме: сучасний розвиток географічної науки і освіти в Україні й світі, географічні наукові установи й особливості їх діяльності, провідні географічні факультети, кафедри, найвідоміших географів-науковців, їх праці, проблеми географічної освіти в державі та світі;
вмітиме: орієнтуватися в системі географічної науки і освіти в Україні та світі, визначати її ролі і місце у підготовці фахівців для світової економіки, встановлювати свої перспективи як фахівця-географа.

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус