Сільський зелений туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Благодир С. Ф.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про форми сільського туризму, особливості організації цього виду туризму, менеджмент і маркетинг у сфері сільського туризму, інноваційні види агротуризму та особливості їх впровадження, особливості створення й функціонування туристичних продуктів і послуг у сфері сільського туризму і агротуризму.

Завдання дисципліни:

 • Ознайомити з теоретико-методичними основами сільського туризму;
 • Ознайомити з продуктами і послугами сільського туризму і агротуризму;
 • Забезпечити знання і навики з організації сільського туризму на локальному і регіональному, формування і просування продуктів та послуг сільського туризму і агротуризму.

Очікувані результати.

У результаті вивчення дисципліни „Сільський зелений туризм” студент повинен знати:

 • сутність і складові елементи сільського туризму і агротуризму,
 • вихідні положення щодо їхнього функціонування,
 • форми і види туристичних занять,
 • типізацію продуктів сільського туризму і агротуризму,
 • особливості менеджменту і маркетингу сільського туризму,
 • організаційне та нормативно-законодавче забезпечення розвитку цих перспективних видів туризму в Україні.

Студент повинен вміти:

 • оцінювати ресурсний та інфраструктурний потенціал сільських територій,
 • планувати та впроваджувати продукти та послуги сільського туризму,
 • забезпечувати просування пропозицій сільського туризму на туристичному ринку,
 • організовувати функціонування сільського туризму у певній місцевості (території, регіоні).

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Екологічний туризм і агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2013. – 18 с.
 • Кальна-Дубінюк Т., Локутова О., Зінько Ю., Нестерчук І., Строченко Н. Сільський зелений зелений туризм. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для аграрних закладів вищої освіти. – Київ: Агроосвіта, 2018. – 19 с.
 • Зінько Ю. Порадник організатору відпочинку та власнику садиби / Ю.Зінько, В.Васільєв, Ю.Косенко, І.Прокопа, М.Товт // Ж. “Туризм сільський зелений зелений”. – № 4. – Київ, 2000. – 28 с.
 • Сільський зелений зелений туризм : Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для аграрних закладів вищої освіти / Т. Кальна-Дубінюк, О. Локутова, Ю. Зінько [та ін.]. – К.: Агроосвіта, 2018. – 20 с.
 • Сільський зелений зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Навчальний посібник / Горішевський П.А., Зінько Ю.В., Васильєв В.П. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – 144 с.
 • Сільський зелений зелений туризм або відпочинок у селі: Порадник початківцям. / Бібліотека власника садиби. / За ред. В.Васильєв, Ю.Зінько, П.Горішевський. – Ж. “Туризм сільський зелений зелений”. – Вип. 1. – 2006. – 64 с.
 • Васильєв В., Гасюк Н., Горішевський П., Грицак А., Зінько Ю. та ін. Практичні рекомендації експерта з питань діяльності індивідуальних засобів розміщення (туристичних садиб): Практичний посібник (за ред. Н.Гасюк та М.Ковалів) – Івано-Франківськ: АЕРІФ – 2006. – 136 с.
 • Васильєв В., Горішевський П., Зінько Ю. та ін. Програма добровільної категоризації у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба». – Київ, 2008. – 32 с.
 • Васильєв В., Горішевський П., Зінько Ю. та ін. Сільський зелений зелений туризм: Методичні рекомендації для господарів садиб. – Київ, 2008. – 80 с.
 • Зінько Ю.В. Зелений туризм: навчальний посібник / Ю.В.Зінько, М.Й.Рутинський. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
 • Зінько Ю. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / Ю. Зінько, М. Рутинський, Н. Кудла [та ін.] / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 103 с.
 • Зінько Ю.В. Менеджмент сільського туризму: методичні рекомендації / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський. – Одеса, 2009. – 56 с.
 • Зінько Ю.В. Організація та планування діяльності сільського туризму: методичні рекомендації / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський – Одеса, 2009. – 56 с.
 • Зінько Ю.В. Світовий досвід організації сільського туризму: методичні рекомендації / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський – Одеса, 2009. – 56 с.
 • Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
 • Сільський зелений зелений туризм для підвищення кваліфікації працівників сфери сільського зеленого туризму: навч. посібн. / Т. П. Кальна-Дубінюк, О. А. Локутова, І. П. Кудінова, Л. Х. Рибак, В. В. Самсонова, Л. М. Сокол, М. В. Бесчастна, О. Ю. Панасюк, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько, М. Й. Рутинський, В. В. Триліс, П. А. Горішевський, О. О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 642 с.

 Базова література:

 • Білевич Н., Зінько Ю. Агротуристичні центри і місцевості гірської частини Львівщини / Н.Білевич, Ю.Зінько // Географія і туризм: європейський досвід: Матер. IV міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 16-21.
 • Зінько Ю.В. Методологічні підходи до розробки програмних документів Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Юрій Зінько, Павло Горішевський, Володимир Васильєв // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, м. Стрий, 2004. – С. 24-30.
 • Зінько Ю.В. Організаційно-господарські аспекти розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, м. Стрий, 2004. – С. 57-64
 • Зінько Ю. Розробка пропозицій з розвитку еко-агротуристичних продуктів та їх інфраструктури у Карпатському регіоні / Юрій Зінько, Роман Лозинський, Кшиштоф Лопатінський, Ришард Щецінський, Володимир Ковешніков, Марта Мальська // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, м. Стрий, 2004. – С. 73-77.
 • Зінько Ю., Горішевський П., Васильєв В. Нормативно-законодавче врегулювання розвитку сільського туризму в Україні // Нові можливості розвитку туризму в Карпатському регіоні: Матеріали міжнародної конференції. – Ужгород: Ліра, 2007. – с. 45-47.
 • Зінько Ю.В., Горішевський П.А., Петришин М.А., Васильєв В.П., Гундяк О.О. Маркетингові дослідження сільського туризму в Карпатському регіоні. – Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2008. – Вип. 124. – С. 32-40.
 • Зінько Ю., Терес В., Петришин М., Васильєв В. Перспективи розвитку сталого туризму в Українських Карпатах. – Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2008. – Вип. 124. – С. 111-117.
 • Зінько Ю., Шимечко Г. Маркетингове забезпечення сільського туризму на регіональному рівні. – Ж. «Туризм сільський зелений зелений». – № 4. – 2007. – С. 5-6.
 • Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм в Європі і Америці / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський // Туризм сільський зелений зелений. – 2009. – № 2. – С. 3-40.
 • Зінько Ю. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia – шанс для промоції регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / Юрій Зінько, Марта Мальська, Богуслав Пизоха, Павло Горішевський / Матеріали міжнародного круглого столу «Сталий розвиток сільського туризму». – К.:ЛГТ, 2016. – С. 16–18.
 • Зінько Ю. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України / Ю. Зінько, М. Мальська, Л. Дубіс, В. Васильєв, І. Околович // International Public-Scientific Initiative «Community: Health. Human Potential. Socio-Economic Innovations» (29-31 May 2019, Ukraine, Kyiv) / International Platform “Mental Health: Global challenges”. – Режим доступу: https://www.mhgcorg/en/mhgc21/events/2019may/Klastery-turyzmu-yak-odyn-z-instrumentiv-staloho-silskoho-rozvytku-Ukrayiny
 • Мальська М. Інноваційні форми занять в сільському туризмі та агротуризмі / М. Мальська, Н. Антонюк, Ю. Зінько / Управління туристичною індустрією: методологія і практика: Зб. наук. праць : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: видавець ФОП Гаража М. Ф., 2014. – С. 109-112.
 • Мальська М. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональних туристичних продуктів Східних Карпат / М. Мальська, Н. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. Зінько, П. Горішевський // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції [За ред. Саух І. В.] – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67-69.
 • Мальська М. П. Сільський зелений туризм в Карпатському регіоні: сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130.
 • Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери сільського туризму України як інноваційні структури / Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія / [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 188–202.
 • Пизоха Б. Перспективи впровадження системи міжнародної сертифікації GoToCarpathia для об’єктів зеленого туризму в Українських Карпатах / Б. Пизоха, Ю. Зінько, М. Мальська, Н. Антонюк // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму: [Текст]: Зб. матер. між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.). / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 210-217.
 • Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23.
 • Мальська М.П. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні / М.П.Мальська, Ю.В.Зінько // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм : наук. зб. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 2. – С.8-23.
 • Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с.
 • Zinko Yu. A Multilevel Universal Model of the Rural Tourism Cluster: Implementztion at the Local Level / Zinko, M. Malska, I. Kriba // Toutism and Recreation in Cities and Regions Development [volum editor Arnold Bernaciak] – Poznan: The WSB University in Poznan Press, 2018. – Studia Periegetica. – № 4(24). – P. 11-24.

Допоміжна:

 • Відпочинок в українському селі: порадник організатору відпочинку та власнику садиби / Ю.Зінько, Г.Кінаш, Я.Дідик,М.Шевчук,І.Винницька // Методичний посібник. Ж. Туризм сільський зелений зелений. – №2. – 2002. – с. 13-24.
 • Зимове село запрошує / Ю.Зінько, Г.Кінаш, Н.Онищук, Л.Пономарьов // Путівник. № 4, Ж. „Туризм сільський зелений зелений” – 2001.- с.64.
 • Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку сільського туризму в Україні // Міжнародна науково-практична конференція “Відпочинок у сільській місцевості в Україні у ХХІ столітті: проблеми та перспективи.” – Переяслав-Хмельницький, 2000 – с.34-36
 • Зінько Ю., Петранівський В., Рутинський М. Суспільно-географічні тенденції та періодизація розвитку сільського туризму в Україні // Зб. наук. праць «Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії» – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – с. 370-380.
 • Зінько Ю., Ковалів М. Туристичний бізнес з повагою до природи. – Газета «Галицький кореспондент». – № 27, 12 липня 2007 р. – с. 6.
 • Зінько Ю. Туризм в Карпатському регіоні: шанси і загрози для природного середовища // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина друга. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С.10-18.
 • Зінько Ю., Голинський Р. Сільська оселя краща за санаторій. – Ж. «Наше кредо», № 6 (14), червень 2007 р. – с. 10-11.
 • Літо в Карпатах України / Юрій Зінько, Наталія Ясинська, Роман Красій, Василь Кобилюк, Анатолій Яремчишин // Туристичний путівник. Івано-Франківськ: Рада з туризму Карпатського регіону, 2004. – 56 с.
 • Порадник організатору відпочинку та власнику садиби // Методичний посібник. Випуск № 3 – Туризм сільський зелений зелений, 2002. – с.24.
 • Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
 • Село – мов писанка. Путівник із зеленого туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал “Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 с.
 • Сільський зелений зелений туризм в Карпатах / П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Котляр, Г.Мельчин // Путівник. Київ: “Дім. Сад. Город” – 2002. – с. 24.

 

Інформаційні ресурси

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус