Природокористування і сталий розвиток

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ГРН-41, ГРН-42, ГРН-43, ГРН-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРН-41
ГРН-42
ГРН-43
ГРН-44

Рекомендована література

Базова

 1. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної освіти.– Суми, 2006 – 383 с.
 2. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів, 2001. – 240 с.
 3. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року // проект, текст документа. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: // file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Downloading/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf
 4. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові. – К., 1993. – 238 с.
 5. Туниця Ю. Екологічна конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Львів, 2002. – 298 с.
 6. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент: запитання та відповіді: Навчальний посібник. Львів, 2004. – 216 с.
 7. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. Михайлик. – Київ, 2004. – 407 с.
 8. Яремчук І.Г. Економіка природокористування. – К.: Просвіта, 2000.– 431с.
 9. Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник. – Суми, 2002. –346 с.
 10. Кучмачова А.С. Проблеми державного управління сталим розвитком в Україні на сучасному етапі. / Менеджер № 1 (69). – В-во ДонДУУ, 2015. – С. 132-138.

 

Допоміжна

 1. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування. К.: Вища школа, 1999. – 176 с.
 2. Руководящие принципы комплексного управления природоохоронной деятельностю в странах с экономикой переходного периода. – ООН, Нью-Йорк, 1994.

 

 1. Інформаційні ресурси

Кононенко О.Ю.  Атуальні пролеми сталого розвитку. Навчально-методичний посібник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/posibnik_Kononenko.pdf

Пилипко В.А., Боголюбов В.М., Піскунова Л. Е. Стратегія сталого розвитку. Навчальний посібник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecoacademy.org.ua/sites/default/files/theme_files/prylypko_ta_in._2008_posibn._strategiya_stalogo_rozvytku.pdf

http://stud.com.ua/33546/ekologiya/osnovi_strategiyi_stalogo_rozvitku

http://www.dridu.dp.ua/institut/kafedra/erep/doc/2014_10_10_material_erep.pdf

http://buklib.net/books/23305/

https://pon.org.ua/novyny/4301-novij-globalnij-poryadok-dennij-stalogo-rozvitku.html

Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування. Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1566/

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА