Природно-техногенна безпека в Україні

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Тиханович Є. Є.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-11сТиханович Є. Є.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Проблема запобігання природно-техногенним надзвичайним ситуаціям, зменшення їх впливу на населення, природу й економіку має пріоритетне загальнодержавне значення. Навчальний курс «Природно-техногенна безпека в Україні» призначений для вивчення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території держави. У рамках курсу розглядається сутність екологічної безпеки та її місце в системі національної безпеки та регіональні відміни надзвичайних ситуацій різних рівнів та характеру.

Базовим завданням навчального курсу є еколого-географічний аналіз природно-техногенної безпеки України; вивчення теоретичних та методичних основ дослідження безпеки життєдіяльності населення; аналіз динаміки і стану природно-техногенної безпеки у регіональному вимірі; особливості районування території України за рівнем природно-техногенної безпеки.

У рамках дисципліни вивчають сутність природно-техногенної безпеки, національний класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні: терміни та визначення понять, характеристика об’єктів класифікації, НС техногенного характеру, НС природного характеру, НС соціального характеру, НС воєнного характеру. Особлива увага приділяється динаміці кількості НС, динаміці кількості загиблих та постраждалих від НС, динаміці матеріальних збитків завданих НС, групуванню регіонів України на основі кластерного аналізу за рівнем природно-техногенної безпеки.

Результати навчання:

  • знати: Поняттєво-термінологічний апарат. Проблеми класифікації Види аварій, катастроф і стихійних лих згідно «Класифікатора МНС України». Класифікацію за характером походження, територіальні рівні надзвичайних ситуацій.

Геолого-небезпечні явища. Вулканізм та сейсмічність території України. Стихійні явища екзогенного походження. Селі. Обвали. Абразія. Метеорологічні небезпечні явища: сильний дощ, град, сильна спека, суховії, засуха, ураганні вітри, циклони, шквали, смерчі, пилові бурі, сильні снігопади, заметілі, сильні морози. Гідрологічні НС: повені та паводки. Природні пожежі.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру на різних видах транспорту. Радіаційно-небезпечні об’єкти. Хімічно-небезпечні об’єкти. Пожежо- та вибухо-небезпечні об’єкти. Аварії на нафто- та продуктопроводах. Гідродинамічні аварії.

Особливості поширення надзвичайних ситуацій в Україні на регіональному рівні.

Стратегії управління при надзвичайних ситуаціях. Етапи, фази та функції управління. Суб’єкти управління. Алгоритми оцінки та запобігання ризиків при НС.

  • вміти: Пояснити причини виникнення надзвичайних ситуацій та пропонувати рекомендації щодо мінімізації матеріальних втрат та людських жертв.

Застосовувати міжнародний досвід при вивченні та аналізі стихійних лих, аварій.

Виявляти особливості взаємопрояву природних і техногенних загроз життю і діяльності людини.

Аналізувати поширення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру території, оцінювати рівні НС на основі критеріїв їх виділення. Проводити аналіз стану природно-техногенної безпеки регіонів різних господарських типів. Пропонувати напрями підвищення природно техногенної безпеки регіонів України.

Використовувати геоінформаційну базу даних «Стихія» для просторово-часового аналізу багаторічних даних спостережень за небезпечними та стихійними метеорологічними явищами. Формувати бази геоданих з базовими характеристиками надзвичайних ситуацій на регіональному та місцевому рівнях.