Політична географія України

Тип: На вибір студента

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848професор Дністрянський М. С.ГРО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРО-41спрофесор Дністрянський М. С.

Опис курсу

Студенти повинні знати: методологічні основи українознавчого політико-географічного аналізу; історію політико-географічних досліджень в Україні; особливості формування та суспільно-географічні параметри державної території та кордонів України; суспільно-географічні особливості столиці та адміністративно-територіального устрою України;параметри територіальної етнополітичної структури України;особливості впливу географії релігій на політико-географічну ситуацію;особливості географії впливу політичних партій;електорально-географічні тенденції; проблеми оптимізації територіально-політичної системи України.

Студенти повинні вміти: проводити реферування наукової політико-географічної українознавчої літератури; здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки політико-географічних процесів в Україні; робити самостійний регіональний аналіз проблем функціонування адміністративно-територіального устрою України та розподілу політичних сил.

Рекомендована література

Основна 

Додаткова 

  • Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. Львів, 2003.
  • Колосов В.А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М., 2005.
  • Липа Ю. Призначення України. Львів, 1938.
  • Липа Ю. Чорноморська доктрина. Варшава, 1940.
  • Липа Ю. Розподіл Росії. Київ-Одеса, 1941.
  • Хартшорн Р. Политическая география // Америк. геогр.: соврем. сост. и персп. М., 1957.
  • Яценко Б. П. Політична географія: Навчальний посібник. К., 2005.
  • Developments in political geography // Ed. by M.A.Busteed. London, 1983.
  • Оtok S. Geografja polityczna. Warszawa, 1996.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму