Оцінка геоекологічних ризиків

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Тиханович Є. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Тиханович Є. Є.

Опис курсу

Навчальний курс «Оцінка геоекологічних ризиків» призначений для вивчення природних та антропогенних небезпек оточуючого середовища. Курс базується на інформації щодо стійкості природного середовища на рівні фізико-географічних та ландшафтних виділів, а також аналізуванні техногенного навантаження (радіаційна, хімічна та інші небезпеки). Значна частина курсу охоплює дослідження надзвичайних ситуацій в Україні, пов’язаних саме з вище переліченими ризиками природних регіонів.

Базовим завданням навчального курсу є уміння студентів, на основі інформації про стійкість геокомплексів, техногенне навантаження та суміжні дані, визначати та оцінювати антропоекологічний ризик території на регіональному рівні. Окрім цього створювати геоінформаційні проекти та бази даних відповідно до поставлених геоінформаційних завдань: створення спеціальних оціночних та карт та картосхем, обробка та систематизація даних, побудова алгоритмів для усунення чи мінімізації ризиків природних територій.

У рамках дисципліни вивчають показники стійкості природного середовища (індивідуальних ландшафтів, фізико-географічних виділів), техногенного навантаження та особливості просторового поширення НС різного характеру та рівнів.

Результати навчання:

  • знати: Базові теоретичні засади які застосовують під час дослідження геоекологічних ризиків та небезпек. Теоретичні положення диференціації природної території на фізико-географічні та ландшафтні виділи. Фізико-географічний поділ України та їх ландшафтну структуру.

Методичні та методологічні прийоми дослідження ризиків. Алгоритми оцінки природних та антропогенних ризиків, алгоритми мінімізації чи усунення небезпек певної території. Методичні підходи використання геоінформаційних систем під час проведення досліджень та оцінки геоекологічних ризиків.

Показники визначення стійкості природного середовища. Передумови дослідження метеорологічного потенціалу на основі кліматичних та метеорологічних показників. Стійкість поверхневих вод та ґрунтів. Біотичний потенціал території та базові чинники його формування. Узагальнені параметри стійкості природного середовища.

Техногенне навантаження на природне середовище та базові показники для його обрахунку. Урбанізованість території, антропогенна змінність ландшафтів, забруднення.

Рівневі та генетичні класифікації надзвичайних ситуацій в Україні. Територіальне поширення природних та техногенних небезпек.

Визначення антропоекологічного ризику. Імовірнісні антропоцентричні екологічні оцінки та їх взаємозв’язки з екологічним потенціалом території.

  • вміти: Застосовувати ландшафтно-екологічний підхід під час аналізу антропоекологічного ризику. Аналізувати стихійність природних систем. Проводити ландшафтно-екологічні аналіз та прогнозування ризиків.

Використовувати методичні підходи для опрацювання даних у системах ГІС.

Застосовувати алгоритм вирішення поставленої геоекологічної проблеми. Формувати та обґрунтовувати особливості оцінки геоекологічних ризиків для фізико-географічних та ландшафтних виділів території.

Обчислювати стійкість природного середовища та суміжних показників: метеорологічного потенціалу, стійкості поверхневих вод та ґрунтів, біотичного потенціалу. Складати на їх основі відповідні картографічні проекти.

Визначати інтегральне техногенне навантаження на основі групи показників.

Аналізувати поширення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру території, оцінювати рівні НС на основі критеріїв їх виділення.

Застосовувати геоінформаційні методи для складання карт та картосхем територій з відображенням відповідних показників антропоекологічного ризику та суміжних чинників. Формувати геоекологічні бази даних з характеристиками стійкості природного середовища, інтегрального техногенного навантаження, поширення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.