Основи фізичної та суспільної географії

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Стецький В. В.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-22сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні та прикладі аспекти фізичної і суспільної географії.

Міждисциплінарні зв’язки: Туризмознавство, Ресурсознавство у туризмі Менеджмент організації туристичної діяльності, Технології організації туристичної діяльності

Метою дисципліни “ Основи фізичної і суспільної географії ” є засвоєння  студентами основ фізичної і економічної географії, залучення  теоретико-методологічний основ для поглиблення просторового аналізу природного і суспільного середовища на розвиток туристичної сфери.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Основи фізичної і суспільної географії” є знайомство та засвоєння студентами загальних положень фізичної і суспільноїгеографії; розуміння туризму як суспільного явище, що розвивається і функціонує у суспільному і природному просторі.

Рекомендована література

  • Багров М.В., Боков В.Л, Черваньов І.Г. Землезнавство. – К.:Либідь, 2000. – 463 с.
  • Коротун І.М. Загальне землезнавство. – Рівне, 1999, – 308 с.
  • Топчієв О.Г. Основи суспільної географії / Топчієв О.Г. – Одеса: Астропринт, 2001. – 608 с.
  • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник,Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2003. – 444 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус