Організація івентивного та конвенційного туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гамкало М. З.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сдоцент Гамкало М. З.
ГрТМ-12сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Мета курсу полягає у навчанні студентів  організаційним основам туристичної діяльності та передбачає формування у майбутнього фахівця у сфері туризму глибокі знання про особливості організації конференцій, івентів різного масштабу. Завдання курсу: ознайомити майбутнього фахівця з нормативно-правовими актами, що регламентують особливості організації івентів; ознайомити студентів з роллю та місцем івент-індустрії в локальних економіках; навчити студентів обирати ефективну стратегію у сфері конференц-туризму.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • законодавчі акти у сфері конференц-туризму;
 • зміст і поняття івент-туризму;
 • основні тренди розвитку MICE-індустрії;
 • діяльність органів державної влади, спрямовані на підтримання розвитку івентивного та конвенційного туризму;
 • обов’язки суб’єктів туристичної діяльності;

 вміти:

 • аналізувати показники індустрії MICE;
 • обгрунтовувати шляхи розвитку дестинацій івент-туризму;
 • розраховувати бюджет конференції та інших заходів.

Рекомендована література

 • Нормативно-правові акти України з питань туризму: зб. Законодавчих та нормативних актів / Упоряд. Н.І. Камлик – К.: Атіка, 2004. – 464 с.
 • Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.– Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.
 • Getz, D., O’Neill, M., & Carlsen, J. (2001). Service quality evaluation at events through service mapping. Journal of Travel Research, 39(4), 380e390.
 • Getz, D., & Patterson, I. (2013). Social worlds as a framework for examining event and travel careers. Tourism Analysis, 18(5), 48-501.
 • Lang Research. (2007). Attending rock concerts and recreational dancing. http://publications.gc.ca/pub?idј348066&slј0.
 • Larson, M. (2002). A political approach to relationship marketing: case study of the Storsjoyran festival. International Journal of Tourism Research, 4(2), 119e143.
 • Tkaczynski, A., & Rundle-Thiele, S. (2011). Event segmentation: a review and research agenda. Tourism Management, 32(2), 426e434.
 • Tkaczynski, A., & Toh, Z. H. (2014). Segmentation of visitors attending a multicultural festival: an Australian Scoping Study. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14(3), 296e314.
 • Gibson, H. (Ed.). (2006). Sport tourism: Concepts and theories. London: Routledge.
 • Gibson, C., & Connell, J. (Eds.). (2011). Festival places: Revitalising rural Australia. Bristol: Channel View.
 • Getz, D., Svensson, B., Pettersson, R., & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events: definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, 7(1/2) (online).
 • Путівник ділової гостинності Львова. – ЛМР, 2016.
 • Кузик С.П. Географія туризму: навчальний посібник. – К.: Знання, 2011.
 • Офіційний сайт ЛКМ «Агенція з підготовки подій» ЛМР – http://lvivconvention.com.ua/en/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація івентивного та конвенційного туризму

Завантажити силабус