Оптимізація туристичної сфери України

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Паньків Н. М.ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-22сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної  дисципліни «Оптимізація туристичної сфери України» є  надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості  факторної організації туристичної сфери України в її територіальному аспекті та її оптимізації розвитку.

Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:

 • ознайомити студентів з місцем туристичної сфери в структурі економіки України;
 • визначити специфіку   виникнення галузі туризму, а саме  проаналізувати причинно-наслідковий ланцюг наявності основних складових туристичної та економічної інфраструктури;
 • визначити місце структурних ланок галузі туризму в регіональному аспекті;
 • ознайомитися з історичною періодизацією українознавчо-геотуристичних досліджень;
 • вивчити загальнонаціональні риси геопросторової організації туристичного комплексу;
 • ознайомитися та проаналізувати регіональні особливості туристичного комплексу України;
 • проаналізувати основні складові туристичної інфраструктури: готельних підприємств, гастрономічної сфери та заклади розваг;
 • дослідити основні геотуристичні аспекти організації та функціонування санаторно-курортного господарства України;
 • висвітлити стратегічні пріоритети розвитку індустрії туризму в Україні.

Після завершення цього курсу студент

знатиме: понятійний апарат туристичної сфери, її структуру та чинники виникнення та сучасний стан функціонування, управління та контролю за окремими підрозділами, розуміти територіальні та функціональні відмінності галузі..

вмітиме: проаналізувати чинники виникнення окремих складових туристичної сфери та передбачити можливі шляхи розвитку, враховуючи плюси та мінуси  функціонування.

Рекомендована література

 • Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.
 • Бейдик О. О. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Географія туризму” для студентів спеціальності “Туризм” спеціалізації “Міжнародний туризм”. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2007. – 108 с.
 • Бовсуновская А.Я. География туризма: Учебное пособие. – Донецк: Дон. ін-т турист. бізнесу, 2002. – 411 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: Монографія. – Львів: ІРД НАНУ, 2006. – 288 с.
 • Бочарников В. Н. Курс лекций по дисциплине «География туризма». – М.: Высшая школа, 2001. – 310 с.
 • Івченко А.С., О.А.Пархоменко. Україна. Фортеці, замки, палаци: Путівник К.: ГНПП “Картографія”, 2010
 • Ердавлетов С. Р. Основы географии туризма: Учеб. пособ. – Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1991. – 172 с.
 • Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.
 • Крачило Н. П. География туризма: Учебное пособие. – К.: Высш. школа, 1987. – 208 с.
 • Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 352 с.
 • Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто Славутича”. – Київ, 1998. – 401 с.
 • П’ятсот чарівних куточків України, які варто відвідати / Упор. Лагунова Т.І., Калуба Ю.В. – Харків: Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2007. – 416 с.
 •  Сокол Тетяна Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. – К.: Музична Україна, 2002. – 256 с.
 •  Школа І.М., Григорів В.С., Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. – Чернівці: Рута, 1997. – 142 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус