Новітні методи й методики наукових суспільно-географічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Дністрянський М. С.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Новітні методи і методики наукових суспільно-географічних досліджень” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять досліджувати сучасні суспільно-географічні процеси та інтерпретувати результати дослідження на основі нових концептуальних й методологічних підходів, що є особливо важливим під час виконання дисертаційних робіт. Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасна географічна освіта й наука в Україні й світі» є ознайомлення студентів із сучасним станом географічної освіти й науки в Україні й світі.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

  • нові тенденції розвитку суспільної географії, суспільно-географічні концепції та методологічні підходи суспільно-географічного аналізу, перспективи використання нових методів і методик,

вміти:

  • застосовувати нові методи і методики в галузі демогеографії, етногеографії, соціальної, економічної і політичної географії, інтерпретувати результати дослідження, на основі чого прогнозувати варіанти перебігу суспільно-географічних процесів.

Рекомендована література

  • Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
  • Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996.
  • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Одеса: Астропринт, 2005.
  • Топчієв 0. Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2009.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох кн. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. Львів: ЛДУ, 1994.
  • Fellnann J., Getis A., Getis J. Human geography. New York, 2007.

Силабус:

Завантажити силабус