Науковий семінар. 4 курс асп. 103 Науки про Землю

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Позняк С. П., доцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є ознайомлення аспірантів із завданнями дисертаційних досліджень для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення (відповідно до теми дисертаційних досліджень). Метою проведення семінарських занять є опрацювання літературних джерел з проблематики досліджень, оволодіння методами лабораторно-аналітичних, картографіч­них і комп’ютерних технологій, проведення польових досліджень, вміння аналізувати отримані результати, набуття навиків викладення отриманих результатів у наукових статтях і розділах дисертації.

Після завершення цього курсу аспірант повинен :

 • Знати:
 • мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову новизну власних досліджень;
 • стан вивченості проблеми;
 • теоретичні основи тематики, яка розглядається в дисертаційній роботі;
 • розгляд проблеми чи питання тематики досліджень в науковій літературі;
 • характеристику чинників формування даного біокосного тіла, а також природно-антропогенні умови і сучасний стан території досліджень;
 • методику досліджень;
 • Вміти:
 • користуватися поняттями і термінологією за тематикою наукових досліджень;
 • використовувати літературні джерела, архівні і фондов матеріалами в контексті тематики дисертаційної роботи;
 • самостійно визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову новизну досліджень;
 • користуватись картографічними матеріалами (топографічні, ґрунтові карти, факторні картографічні матеріали тощо);
 • знати методику польових і лабораторних досліджень, самостійно виконувати деякі нескладні лабораторні дослідження;
 • читати та інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень;
 • науково аналізувати зміст одержаних результатів;
 • робити наукові і достовірні висновки щодо території досліджень чи певних об’єктів, шляхів оптимізації їхнього екологічного стану, способів охорони та раціонального використання.

Рекомендована література

Додатково для кожного аспіранта література визначається за темою дисертаційної роботи.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Науковий семінар. 4 курс асп. 2022-2023

Завантажити силабус

Силабус: Науковий семінар. 4 курс асп.

Завантажити силабус