Національна інформаційна система моніторингу довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Костів Л. Я.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-51доцент Костів Л. Я.
Грнм-52доцент Костів Л. Я.
Грнм-53доцент Костів Л. Я.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Моніторинг є важливою складовою системи управління якістю довкілля, оскільки передбачає належне інформування про конкретні особливості й наслідки взаємодії людства з навколишнім середовищем. В Україні була розроблена і функціонує Державна система моніторингу довкілля система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Для ознайомлення студентів із функціонуванням цієї системи, її складових та нормативно-правової бази і запроваджений даний курс. Він передбачає формування знань про основні інформаційні блоки моніторингу довкілля, вміння використовувати бази даних субʼєктів моніторингу для аналізу, оцінювання та прогнозування стану екологічних систем, їх елементів, характеру впливу на них природних та антропогенних факторів 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні завдання моніторингу довкілля (спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз її стану, визначення ступеня антропогенного впливу на довкілля, виявлення факторів і джерел впливу);
 • принципи, на основі яких базується національна система моніторингудовкілля;
 • види моніторингу навколишнього природного середовища в Україні: (загальний (стандартний), оперативний (кризовий), фоновий (науковий);
 • нормативно-правову базу для проведення геоекологічного моніторингу (Постанову Кабінету Міністрів про “Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 p., з подальшими змінами), що визначає порядок створення та функціонування Державної служби моніторингу довкілля (ДСМД);
 • масштабні рівні системи державного моніторингу довкілля (локальний, регіональний, національний);
 • види моніторингу;
 • обʼєкти та субʼєкти моніторингу;
 • основні завдання субʼєктів системи моніторингу;
 • основні методики проведення моніторингу довкілля;
 • інформаційні блоки моніторингу довкілля;
 • регламенти спостереження за екологічно небезпечними об’єктами, критерії визначення, виникнення або загрози виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 

 • вміти:
 • визначати обʼєкт моніторингу та субʼєкти, що його забезпечують;
 • віднаходити актуальні дані про стан довкілля в системі існуючих інформаційних мереж;
 • користуватися банками даних підприємств та організацій, що забезпечують систему національного моніторингу;
 • аналізувати наданий матеріал щодо забруднення довкілля;
 • проводити аналіз просторових даних на основі використання ГІС-технологій (програмне забезпечення ArcGIS3 з використанням допоміжних програм SASPlanet, Corel, Exel та ін.) (укладати картограми та картосхеми забруднення для певних регіонів).

 

сфери практичного застосування знань і вмінь:на різних рівнях територіальної організаціїМіністерства екології і природних ресурсів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров՚я, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державного агентства водних ресурсів, Державного агентства лісових ресурсів, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;підрозділах гідрометслужби України; структурних підрозділах обласних і районних адміністрацій: департамент з питань цивільного захисту, департамент охорони здоров՚я, департамент екології і природних ресурсів, департамент архітектури та розвитку містобудування, департаментрозвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, управління туризму та курортіва також в науково-досліднихта комерційних структурах, які займаються охороною навколишнього середовища, використанням і охороною природних ресурсів.