Музеєзнавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-22сдоцент Каднічанський Д. А.

Опис курсу

Предмет «Музеєзнавство» розроблений для фахової підготовки студентів-бакалаврів. У цьому курсі висвітлюються питання вивчення історико-культурних ресурсів, зокрема музеїв, організації і проведення історико-культурних турів, охорона і використання історитко-культурної спадщини, культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку музеєзнавства в Україні.

Після завершення цього курсу студент
знатиме:

 • загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі музеєзнавства;
 • оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях
  історико-культурних туристичних ресурсів;
 • чинники просування, удосконалення та розвитку музеєзнавства;

вмітиме:

 • орієнтуватися в потребах і тенденціях музеєзнавства;
 • критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
 • проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
 • збирати та обробляти інформацію;
 • систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку музеєзнавства, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, з змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009
 • Бейдик О.О. Рекреаційпо-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: В ПІД “Київ у-т”, 2001. – 395 с.
 • Данилюк А. Історико-культурні туристичні ресурси України. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.—82с.
 • Естетика: підручник під ред. проф Левчук Л.Т., К. 1991р.
 • Історія світової та української культури. – К., 2000.
 • Історія світової культури. Культурні регіони. – К., 1997.
 • Історія української та зарубіжної культури. – К., 1999.
 • Загальна історія мистецтв, т. 1—6, М., 1986—86.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури. — К.: Україна, 2003.
 • Культура українського народу. – К., 1994.
 •  Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Л., 1994.
 •  Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст. – К., 1995.
 • Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. – К.: Ін-тут туризму федерації профспілок України, 1996. – 352 с.

Додаткова:

 • Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А.Бокань,
  Л.П. Польовий. – К., 1998.
 • Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон.
 • Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В.Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.
 •  Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво,
  1968. – 462 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус