Методика проведення шкільних географічних екскурсій і мандрівок

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Грицевич В. С.ГрОМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-21с

Опис курсу

Навчити студентів самостійно планувати, організовувати і проводити шкільні географічні екскурсії та мандрівки, ознайомити студентів із значенням екскурсій у шкільному курсі географії, методичними особливостями проведення екскурсій та мандрівок, типовими сценаріями проведення екскурсій; залучити студентів до екскурсійного дослідження великого міста.

Після завершення цього курсу студент :
знатиме: зміст шкільних програм з географії та орієнтовні теми екскурсій та маршрути мандрівок для різних шкільних курсів географії; історію розвитку екскурсійної діяльності в
європейських та українських освітніх закладах; методичні прийоми проведення шкільних
екскурсій та мандрівок

вміти: планувати комплекс екскурсій та мандрівок, базуючись на розташуванні школи,
кількості учнів і фінансових можливостях; вибирати об’єкти для екскурсій та мандрівок у
різних галузях географічних знань; чітко планувати екскурсії та складати сценарії їх проведення; виступати під час екскурсії у ролі менеджера, гіда, педагога; суворо дотримуватись правил техніки безпеки.

Рекомендована література

Основна

  • Львів: Комплексний атлас. – К: ДНВП “Картографія”, 2012.
  • Федорченко В.К, Костюкова О.М.,Дворова Т.А, Олексійко М.М., Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К., 2004.

Додаткова

  • Сливчак Н.Є. Екскурсійна діяльність в школі / Географія та туризм, 2010, №3. – С.37-
    38.
  • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика : навч. посібник. — Одеса: Астропринт, 2005.—632 с.
  • Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка,
    2015. —Кн. 1. —814 с.; Кн. 2. —706 с.

Силабус:

Завантажити силабус