Ландшафтне різноманіття

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1010Буряник О. О.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
106Грфм-51

Опис курсу

           Мета курсу: ознайомлення з міжнародними і національними нормативними документами в галузі збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, освоєння теоретичних і методичних основ дослідження ландшафтного різноманіття, вивчення різноманітності ландшафтів світу, України і Карпатського регіону.

          Завдання: 1) вивчити зміст міжнародних конвенцій що стосуються збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 2) зясувати суть, роль і значення ландшафтного різноманіття; 3) освоїти методичні підходи до аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття; 4) зясувати характерні риси ландшафтного різноманіття на глобальному, регіональному і локальному рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

        знати: суть, роль і значення ландшафтного різноманіття; конвенції і законодавчі акти України, що стосуються збереження ландшафтного різноманіття; теоретичні основи та методику дослідження ландшафтного різноманіття на локальному рівні; особливості різноманіття ландшафтів України і її Карпатського регіону.

        вміти: аналізувати ландшафтне різноманіття на загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях на основі  використанням картографічного підходу за загальноприйнятими методиками.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус