Ландшафтне планування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Шушняк В. М.ГрФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
68ГрФ-31доцент Шушняк В. М.

Опис курсу

Мета: розкрити методологічні засади ландшафтного планування, визначити принципи та методи ландшафтного планування, навчити студентів методик ландшафтного планування, закласти знання про ландшафтне планування як форму організації ландшафтного простору.

Завдання:

 • дати уявлення про цілі ландшафтного планування як складової частини регіональної політики і регіонального розвитку;
 • ознайомити з теорією та методологією ландшафтного планування;
 • ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом ландшафтного планування;
 • навчити прийомам і методам ландшафтного планування та проектування;
 • ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням ландшафтного планування, нормами і стандартами стану ландшафтів та їхніх компонентів;
 • навчити комп’ютерним технологіям ландшафтного планування на основі ГІС технологій;
 • дати уявлення про основні інженерно-географічні і біотехнічні заходи щодо реалізації ландшафтного планування;
 • навчити складати ландшафтні плани різних масштабів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи ландшафтного планування;
 • нормативно-правову основу ландшафтного планування;
 • основні соціально-економічні функції ландшафту в їх просторово-часові інтерпретації;
 • основні інженерно-географічні та інженерно-біологічні заходи з реалізації ландшафтного плану;
 • співвідношення ландшафтної екології і ландшафтного планування.

вміти:

 • визначити об’єкт ландшафтного планування, його ієрархічний рівень;
 • володіти методами і методологією ландшафтного планування;
 • володіти сучасними комп’ютерними технологіями (зокрема ГІС технологіями);
 •  скласти ландшафтний план або інший документ, що завершує ландшафтне планування;

Рекомендована література

Базова:

Додаткова:

 • Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. – М.: Тов-во науч. Изданий КМК, 2006. – 239 с
 • Руководство по ландшафтному планированию. Т. П. Методические рекомендации по ландшафтному планированию. М., 2001. 72 с.
 • Tress, B., Tress, G., Fry, G., & Opdam, P. F. M. (Eds.) (2006). From Landscape Research to Landscape Planning : Aspects of Integration, Education and Application. (Wageningen UR Frontis series; No. vol. 12). Dordrecht, The Netherlands: Springer. http://edepot.wur.nl/137338

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму