Кризовий менеджмент в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пурська І. С.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Пурська І. С.
ГрТМ-11сдоцент Пурська І. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб:

 • проводити моніторинг туристичного бізнес-середовища;
 • проводити маркетингові дослідження нових зарубіжних туристичних дестинацій;
 • вчасно виявляти потенційні ризики і загрози у туристичній діяльності підприємства;
 • використовувати інструментарій та стратегії ризик менеджменту та кризового менеджменту у практичній діяльності туристичних підприємств.

Тому у курсі представлено детальне вивчення процесу кризового менеджменту як складової корпоративної стратегії розвитку туристичної фірми, розгляд основних етапів ризик-менеджменту та кризового менеджменту, ознайомлення з інструментами, методами та стратегіями антикризового управління діяльністю підприємства, які потрібні для комплексного опанування навиками та вміннями передбачати кризові ситуації з метою мінімізації їх негативної дії.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: понятійний апарат кризового менеджменту в туризмі, технології та інструментарій використання кризового менеджменту у туристичній діяльності підприємства.
вмітиме: проводити моніторинг та специфічні дослідження з метою визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також розробляти стратегію антикризового управління.

Рекомендована література

Основна: 

 1. Malska M.P. Crisis managment in tourism:theory, methodology and practice: training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. – 2019. – 166 p.
 2. Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry [Electronic source]. 2006. (Second Edition). London: Elsevier. – Mode of access: file:///D:/Downloads/[Dirk_Glaesser]_Crisis_ Management_in_the_Tourism_I(BookFi)%20(1).pdf.
 3. Tourism Risk Management – An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism [Electronic source]. 2006. – Mode of access: http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE /AICST_Risk_management.pdf.
 4. Crisis management and Communications [Electronic source] / Timothy Cooms. 2014. – Mode of access: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/

Додаткова:

 • Sharon R. Barstow How to Compose Crisis Scenarios? [Electronic
  source]./ – Mode of access: http://smallbusiness.chron.com/composecrisis-scenarios-76570.html.
 • Heidi Cardenas Crisis Management Tools [Electronic source]./ –
  Mode of access: http://smallbusiness.chron.com/crisis-managementtools-48727.html
 • Eric Laws, Bruce Prideaux, K. S. Chon. Crisis Management in Tourism. 2006
 • Christof Pforr, Peter Hosie. Crisis Management in the Tourism
  Industry. 2009
 • Nigel Evans, Sarah Elphick. Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for Strategic Planning in the International Travel Industry 2005, International Journal of Tourism Research(7,
  2005).
 • Brent W. Ritchie Chaos, crises and disasters: a strategic approach to
  crisis management in the tourism industry, Tourism Management 25
  (2004) 669–683.
 • Fevzi Okumus, Kurtulus Karamustafa. Impact of an economic crisis –
  Evidence fromTurkey, Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 4, pp. 942–961, 2005.
 • Yu-Shan Wang. The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international inbound tourism demand. Tourism Management 30 (2009).

Інтернет-джерела:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Кризовий менеджмент в туризмі

Завантажити силабус