Концепти кулінарного планування

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Паньків Н. М.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-42сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Метою є аналіз та вивчення основних напрямків кулінарного розвитку світу та особливостей їхнього застосування в Україні.
Завдання:
1) проаналізувати вплив географічного положення різних держав на формування гастрономічних уподобань; 2) висвітлити вплив історичного та економічного розвитку держав на розвиток харчування; 3) вивчити особливості правил етикету та впливу національних традицій держав різних регіонів світу; 4) аналіз територіальних відмінностей в розвитку кулінарії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: – що є в основі формування основних концептів світової кулінарії; – основу кухонь народів світу; – правила етикету та способу подачі страв різних етносів та націй; – природні та культурно-історичні передумови виникнення та розвитку кухонь народів світу; – національну особливість української кухні.

вміти: – вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій харчування народів світу; – вільно визначати склад меню для туристів з різних країн світу; – вільно визначати сировину та страви, не рекомендовані для туристів з тієї чи іншої країни.

Рекомендована література

Базова:

 • Архипов В. В., Иванникова Е. И. Особенности культуры и традиции питания народов мира / В.В. Архипов. – К.: Атика, 2005.- 145 с.
 • Волощук Р.А., Нечипоренко А.В. Особливості кухні народів світу / Р.А. Волощук, А.В. Нечипоренко. – К.: Реклама, 1991.- 223 с.
 • Георгіївський Н.І., Менешак М.Т. Українська кухня / Н.І. Георгіївський, М.Т. Менешак. – К.: Техніка, 1976.- 245 с.
 • Головко Л.І. Навчальний посібник з дисципліни «Кухня народів світу» / Л.І. Головко.– Бердянськ, 2011.- 168 с.
 • Новоженов Ю.М. Зарубіжна кухня / Ю.М. Новоженов. – М.: 1990.- 245 с.
 • Челембієнко В.А., Зигуля С.В. Кухня народів світу / В.А. Челембієнко, Челембієнко В.А., Зигуля С.В. Зигуля . – Харків: Прапор, 1993.- 22- 224 с.

Допоміжна:

 • Рецепты мировой кухни / Под. ред.. Н.А. Передерий. – М.:Вече, 2004.- 356 с.
 • Современный ресторан и культура обслуживания / Под ред. Н.А. Надеждина, В.А. Красильникова. – М.: Экономика, 1974.- 380 с.
 • Фесенко Т.А., Куценко Л.І. Страви національної кухні / Т.А. Фесенко, Л.І.Куценко. – К.: Вища школа, 1972.- 268 с.

Інформаційні ресурси:

 • Кулінарна етнологія країн Центральної Азії [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // www. Studfiles.ru.
 • Кулінарна етнологія [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // knowledge.allbest.ru.
 • Кулінарна етнологія країн Східної Азії [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // www. Studfiles.ru.
 • Кулінарна етнологія : зародження і генезис української кухні [Електронний ресурс]: Режим доступу – http: // diploms.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус