ГІС технології та їх застосування

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ямелинець Т. С.Грнм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-52доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Мета: отримати знання про основні принципи побудови ГІС, функції та прикладні аспекти застосування.

Завдання: ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в ґрунтознавчій науці, навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS 10), створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали та атрибутивні бази даних.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні та прикладні основи функціонування географічних інформаційних систем

вміти: застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 у ґрунтознавчих дослідженнях та картографуванні ґрунтового покриву

Рекомендована література

Базова

 1. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 2. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997 – 196 с.
 3. Картографічне моделювання: Навчальний посібник//Т.Козаченко, Г.Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999 – 328с.

 

Допоміжна

 1. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 251 с.
 2. Getting to know ArcView. ESRI. California, 1996.
 3. The Geographic Information System for Everyone. ESRI. New York, 1994.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://grid.ecoinfo.ru/webint/start.htm
 2. http://www.grid.unep.ch
 3. http://www.spatial.maine.edu
 4. http://www.esri.com/industries/cadastre/index.html
 5. http://www.fig.net

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА