Гірський та пішохідний туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Гамкало М. З.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-22сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Гірський і пішохідний туризм є одними з найпопулярніших видів активного туризму. Дана дисципліна передбачає формування в студентів знання й уміння щодо практичної організації й управління активним туризмом. Тематика курсу послідовно знайомить з особливостями організації та проведення пішого та гірського туризму; найпопулярніші регіони в контексті даного виду туризму.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

     знати:

 • особливості природних умов та рельєфу високогір’я;
 • лавинонебезпечні райони Українських Карпат;
 • специфіку туристичного спорядження;
 • класифікацію туристичних знаків.

вміти:

 • орієнтуватися в умовах обмеженої видимості;
 • організовувати ночівлю та харчування в умовах низьких температур;
 • володіти протилавинним спорядженням;
 • долати природні та штучні перешкоди:
 • надавати першу медичну допомогу.

Рекомендована література

Базова:

 • Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 232с.
 • Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.

 Допоміжна:

 • Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 2000. – 234 с.
 • Зубалій М.Д., Петровський В.С. Пішохідний і лижний туризм. – К.: Здоров’я, 1984. – 128 с.
 • Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки. – Л.: БаК, 2003.-520с.
 • Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: навч. посіб./ передм. В. А. Смолія. – К.: Вища шк.,  2002. – 195 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус