Рельєф материків і ложа океанів

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Брусак В. П.ГРО-21с, ГРО-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21сдоцент Брусак В. П.
ГРО-22сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Регіональна геоморфологія вивчає будову, походження, вік і історію рельєфу окремих регіонів Землі. Основними завданнями цієї галузі геоморфології є встановлення просторових закономірностей поширення рельєфу в конкретному регіоні і порівняльна характеристика регіонів. Нові дослідження в галузі регіональної геоморфології постійно збагачують і розвивають загальну теорію геоморфології. Тому при навчанні студентів-географів “регіональна геоморфологія” – одна з основних спеціальних дисциплін.

Основна мета курсу – познайомити з конкретними особливостями будови континентального і підводного рельєфу різних регіонів Землі; розширити географічний кругозір студентів, звернувши увагу на явища й історичні особливості рельєфотворення, що не трапляються на території України; дати уявлення про розташування найцікавіших зарубіжних геоморфологічних об’єктів, що згадуються як класичні форми рельєфу у підручниках і навчальних посібниках; зупинитися| на деяких важливих проблемах розвитку рельєфу крупних регіонів і провести ряд узагальнень.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • головні форми рельєфу материків (низовини, височини, плоскогір’я, різновисотні гірські системи) та океанів (серединно-океанічні хребти і підняття, океанічні улоговини, глибоководні жолоби);
 • геоморфологічне районування материків на рівні геоморфологічних зон і країн;
 • геоморфологічну характеристику материків і океанів на рівні геоморфологічних країн, їхній вік, походження, історію розвитку, основні структурно-геоморфологічні особливості та зв’язок із сучасним рельєфом.

вміти:

 • здобувати інформацію про головні риси рельєфу, будову, походження, вік і історію формування рельєфу геоморфологічних країн;
 • встановлювати просторові закономірності поширення рельєфу в конкретному регіоні і робити порівняльну характеристику крупних геоморфологічних регіонів

Рекомендована література

Базова

 • Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 275 с.
 • Ананьев Г.С., Бредихин А.В. Геоморфология материков. – М.: Изд-во МГУ, 2008. – 347 с.
 • Фізична географія материків і океанів : навчальний посібник : у 2 ч. / О. В. Барановська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Ч. 1 : Світовий океан, Африка, Австралія, Океанія, Південна Америка. – 306 с.

Допоміжна

 • Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогучевська та ін. – К.: ДНВП «Карто­графія», 2010. – 328 с.: іл.
 • Ананьев Г.С. Региональная геоморфология зарубежных стран. Европа, Азия. – М: Изд-во МГУ, 1986.
 • Канаев В.Ф. Рельеф дна Индийского океана. – М., 1979. – 267 с.
 • Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана). – М., 1982. – 344 с.
 • Махачек Ф. Рельеф Земли. Том 1. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.
 • Махачек Ф. Рельеф Земли. Том 2. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.
 • Рельеф Земли. – М., 1967. – 331 с.
 • Трифонов Г.Б. Послечетвертичный тектогенез. – М., 1983. – 224 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму