Краєзнавчі дослідження в геоморфології

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
107Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Байрак Г. Р.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-51доцент Байрак Г. Р.
Грнм-52доцент Байрак Г. Р.
Грнм-53доцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: формування знань з географічного краєзнавства і, зокрема, знань геоморфологічних об’єктів рідного краю, відображення цих об’єктів на тематичних картах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати: суть географічного краєзнавства; суть екскурсій та їхні види; проведення шкільних, позашкільних і наукових краєзнавчих екскурсій; класифікація маршрутів; особливості вибору екскурсійних об’єктів; геолого-геоморфологічні пам’ятки як перспективні об’єкти розвитку туризму; основні атракційні об’єкти геолого-геоморфологічного змісту у західному регіоні України, їхнє походження, історію геологічного розвитку та народні легенди про визначні об’єкти; пам’ятки архітектурної, культурної та історичної спадщини заходу України, їхню історію; особливості веб-картографування.
 • вміти: відбирати атракційні об’єкти географічного, історичного, етнографічного та ін. змісту для конкретної туристичної групи; прокладати туристично-екскурсійні маршрути з охопленням геолого-геоморфологічних та архітектурно-культурних об’єктів Заходу України; створювати віртуальні маршрути, користуючись засобами веб-картографії, працювати в Google Maps та ArcGIS Explorer; розробляти бази даних з певних маршрутів заходу України із поданням інформації по об’єктах спостережень.

Рекомендована література

Основна:

 • Геологічні пам’ятки України; у 3 т.; за ред. В.І. Калініна, Д.С. Гурського, І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006-2009. – т. 1-3 – 320 с.
 • Собашко В. Дорогами і стежками Карпат: Туристичний путівник. – Л.: Центр Європи, 2003. – 328 с.
 • Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 156 с.
 • Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України: монографія / Я.Б. Олійник, В.В.Стецюк. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. – 215 с.
 • Бовсуновская А.Я. География туризма /А.Я. Бовсуновская – Донецк, 2003. – 345 с.

Допоміжна:

 • Брусак В. Стан охорони та перспективи використання пам’яток неживої природи національного природного парку «Гуцульщина» / В. Брусак, Р. Кобзяк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 16–27.
 • Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / В. П. Грищенко, А. А. Іщенко, Ю. О. Русько, В. І. Шевченко. К., 1995. 60 с. Препринт НАН України, Центр. наук.-природн. музей; 95-1.
 • Інструкція зі знакування туристичних шляхів. Розроблено Ініціативною групою при Управлінні курортів і туризму Львівської обласної державної адміністрації. – Л., 2004. – 23 с.
 • Костриця М. Ю. Практикум з географічного краєзнавства: Посіб. для вчителя. – К.: Радянська школа, 1979.
 • Палюх В. Стан охорони геолого-геоморфологічних пам’яток природи в гірській частині басейну річки Черемош // Вісник Львів. ун-ту. Серія Геогр. 2010. – Вип. 38. – С. 262–270.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

 • Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: Навч.посібн. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський. – К.: Знання, 2008. – 575 с.
 • Аріон О. В. Географія туризму: навч.-методичн. посібник / О. В. Аріон, С.І. Уліганець. – К.: Альтерпрес, 2013. – 266 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: Навч.посібн./ О. О. Бейдик – К., 2010. – 404 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму